hero

De Vuurvogel

Basisschool de Vuurvogel in Spijkenisse, een gebouw uit de jaren 80, is deze zomer als pilotproject gerenoveerd. Het resultaat is een aardgasvrije, energie neutrale frisse school. Licht, lucht en ruimte waren de uitgangspunten voor de verbouwing. RoosRos Architecten ontwierp de renovatie.

 

Het verouderde onderwijsgebouw sloot niet meer aan bij de huidige onderwijsvisie. Het leek een doolhof met haar smalle donkere gangen, onhandige indeling en onlogische routing. Daarnaast ontbrak een centraal hart voor samenkomst buiten het lokaal. Ook was het gebouw toe aan verduurzaming en een bouwtechnische renovatie. RoosRos mocht dit project samen met Meerbouw in een DBME-traject oppakken.

Natuurlijk lichtinval en een heldere structuur
In het middelpunt van de school is het nieuwe opgetilde dak beeldbepalend. Het is een plek geworden waar het daglicht centraal het gebouw binnenstroomt. Hierdoor ontstaat een hart met een open karakter en krijgt het gebouw een heldere structuur. Er zijn veel zichtlijnen en verrassende doorkijkjes. Rond het centrale plein zijn leerpleinen en ontdekplekken gerealiseerd welke naadloos aansluiten bij de onderwijsruimten. Vanuit de groepsruimtes kijkt men dwars door het hart van het gebouw naar de andere ruimtes. De bakconstructies waarin de nieuwe technische installaties verwerkt zijn zorgen voor een fraaie overgang van de open ruimte naar een meer besloten klaslokaal zonder het gebruik van afscheidingen. Ontwerper Anneloes Kattemölle: “Een echte Daltonschool is flexibel, overzichtelijk, transparant en met elkaar verbonden. Zo ook De Vuurvogel.”

Biodiversiteit
De Vuurvogel is een echte ontmoetingsplek geworden waar onderwijs, BSO, kinderdagverblijf en wijkfuncties samenkomen. Biodiversiteit speelt bij dit project een belangrijke rol. De Vuurvogel heeft een maximale groenbeleving gekregen door niet alleen groen in het centrale hart, maar ook op de gevels, op het dak en op het schoolplein; veel ruimte voor gevarieerd groen ruimte voor mens en natuur!

Schoolvoorbeeld
Het renovatieproces van De Vuurvogel is samen met tien andere schoolgebouwen onderdeel van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse basisscholen’. Het doel van dit programma is om bestaande basisscholen duurzamer en gezonder te maken. En dat is gelukt. Kattemölle: “We kunnen wel stellen dat De Vuurvogel een schoolvoorbeeld is voor de verduurzaming van schoolgebouwen in een kort tijdsbestek. Door deze duurzame renovatie te realiseren in de zomervakantie was er geen tijdelijke huisvesting nodig voor de school. Dit bespaart niet alleen kosten, onrust voor leerlingen en personeel, maar is ook een stuk duurzamer. Ik ben erg blij dat we dit met bouwer Meerbouw hebben weten te realiseren.”

Samenwerking cruciaal
Vanaf het begin zijn alle adviseurs betrokken geweest bij het ontwerp van De Vuurvogel. De Design-Build-Maintain-Energy vorm heeft geresulteerd in een integraal ontwerp met fraaie duurzame details en is daarnaast onderhoudsarm en daarmee exploitatiebewust. Jeffrey Gilein, projectmanager bij Meerbouw: “Met een goede samenwerking, waarbij rekening is gehouden met ieders belangen, hebben we dit mooie resultaat behaald. In dit project kwamen de juiste mensen, op het juiste moment met de juiste input. Het resultaat; een mooie nieuwe frisse school die meerwaarde geeft aan kinderen, het schoolteam en de wijk. Wij van Meerbouw zijn trots op het resultaat en op de samenwerking die dit mogelijk heeft gemaakt.”

De Vuurvogel kan als goede casus dienen om gelijksoortige gebouwen te toetsen op haalbaarheid. Met de opgedane ervaringen hopen wij meer scholen te kunnen assisteren die met eenzelfde opgave bezig zijn. Binnen budget met een lage exploitatie, in extreem korte tijd en met hoge kwaliteit. Het onmogelijke mogelijk.