hero

ROC Mondriaan Leidschenveen

RoosRos wint de architectenselectie voor het nieuwbouwproject van het ROC Mondriaan in Den Haag. In het nieuwe, compacte gebouw kunnen drie verschillende scholen zich huisvesten.

Toekomstgericht
Een uiterst flexibel gebouw, wat groei, krimp en wijzigingen van opleidingen of veranderingen in het onderwijs mogelijk maakt, dát maakt het nieuwe ROC toekomstgericht. We hebben de verschillende lagen, zoals het skelet, de gevel, installaties, binnenwanden en inrichting, zo goed mogelijk van elkaar gescheiden. Op deze manier kunnen we slim omgaan met de wisselende levensduur van de lagen en vormen zij geen beperking ten opzichte van elkaar bij toekomstige aanpassingen.

De generieke structuur vormt een hoofdthema binnen het ontwerp, zowel functioneel als esthetisch. De structuur faciliteert een vrij-indeelbare plattegrond en vormt een herkenbare basis in de uitstraling van het interieur. Een generiek gebouw met specifieke invulling.

Generiek vs specifiek
Ook in de gevel komt deze generieke structuur met specifieke invulling terug. Architect Nathalie Rabouille: “We leggen op deze wijze een relatie tussen de binnen- en buitenkant van het gebouw. De structuur vormt een herkenbaar element.” In de gevel vormt de structuur de basis voor een aantal verschillende invullingen die zich rondom het gebouw repeteren. Open en gesloten vlakken, groen in de gevel, etalages en Braziliaans metselwerk wisselen elkaar af.

De hoofdstructuur versterkt de verticaliteit van het vier lagen tellende gebouw, terwijl de verschillende invullingen zorgen voor diversiteit in de compositie. De hoofdstructuur en invulling liggen bovendien niet in hetzelfde vlak, wat de gevel diepte geeft. Dit zorgt voor een intrigerend schaduwspel.

Groen en licht
Aan het nieuwe schoolgebouw ligt een even zo groot, groen schoolplein. Deze vormt een verbinding tussen het naastgelegen groengebied en het gebouw. De hoofdentree is gelegen op de eerste verdieping en ligt, samen met de kantine, aan de pleinzijde waar vanuit het groen dieper het gebouw in wordt getrokken. De beleving van groen in en om het gebouw is erg belangrijk voor het welbevinden de mens en daarom een hoofdthema binnen het ontwerp. Het ROC Mondriaan wordt natuurinclusief gebouwd, met nestplaatsen in de gevel en een divers ecosysteem op het plein, zodat ook insecten, vogels en vleermuizen een plek aan of om het gebouw krijgen.

Door de grote glaspartijen voelt binnen als buiten. De onderwijslokalen worden expres aan de buitenzijde van het gebouw gerealiseerd om een maximale hoeveelheid daglicht in deze ruimten te verkrijgen. Toch stroomt daglicht niet alleen in de buitenring, maar dankzij de vele daklichten, de binnentuin én een groene patio, zelfs tot diep in het centrale hart van het gebouw binnen.

Centrale hart
In het hart van het gebouw bevindt zich een groot atrium, in directe verbinding met het groene schoolplein enerzijds en alle onderwijsverdiepingen anderzijds. Nathalie: “Het centrale hart vormt een verbindend element, zowel visueel als fysiek. Hier worden de verschillende scholen die zich op meerdere verdiepingen bevinden met elkaar verbonden.” In dit hart bevindt zich de tribunezaal, een patio, een binnentuin en meerdere terrassen met werkplekken. Deze vormen, samen met de ruime hoofdtrap, een ruimtelijk object wat de ruimte vult.

Flexibel, licht, ruim en groen: het ROC Mondriaan wordt een omgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling én de gezondheid van de studenten.