Gezond en Toekomstgericht

In onze visie is een gezonde en toekomstgerichte omgeving essentieel.

Onze missie respectvol rentmeesterschap is uitgewerkt langs twee lijnen: gezond en toekomstgericht. In onze projecten werken we vanuit een aantal heldere ontwerpprincipes.

Gezond

De mens wordt geboren om buiten te leven. Toch brengen we gemiddeld 90% van onze tijd door in gebouwen. Gezonde gebouwen, die bijdragen aan het welbevinden van gebruikers en bewoners, zijn dus essentieel. Gebouwen waarin mensen zich goed voelen, en die ook daadwerkelijk gezond zijn.

RoosRos ontwerpt gezonde gebouwen. Comfortabel en gebruiksvriendelijk. Met daglicht, uitzicht en contact tussen binnen en buiten. We houden rekening met de eigenschappen van materialen, de ervaring met (klimaat)installaties en de effecten daarvan op de beleving van de ruimte. We verdiepen ons in de gezondheidsaspecten van mensen, de invloed die onze gebouwen daarop hebben en onderzoeken hoe we dat in onze ontwerpen kunnen toepassen.

Toekomstgericht

Een gebouw met toekomstwaarde, is een gebouw dat gezond én toekomstgericht is. Het is energiezuinig, belast het milieu minimaal en kan flexibel meebewegen met veranderingen. We geven gebouwen een heldere, generieke basisopzet. Daarmee zorgen we er voor dat ze in de toekomst relatief eenvoudig een andere functie kunnen krijgen. Hoe groter het vermogen tot aanpassen, transformeren en in- en uitbreiden, hoe duurzamer.

We maken gebouwen intrinsiek duurzaam. Op een nuchtere, doordachte manier gaan we om met passieve energie, detaillering en materiaalkeuze. We hergebruiken zoveel mogelijk producten en grondstoffen. Denk aan kringlopen op het gebied van energie, water, materiaal en afval. Maar ook aan het benutten van reststromen en het gebruik van zoveel mogelijk lokale en hernieuwbare producten.

Ontwerpprincipes

In de praktijk vertaalt onze visie zich in drie ontwerpprincipes die in onze projecten terugkomen.


Wij gaan circulair

RoosRos heeft het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ van de BNA ondertekend. Daarin worden een vijftal basale ontwerpprincipes toegelicht die bijdragen aan een circulaire economie. We nemen de uitdaging aan om bij te dragen aan de ambitie om in 2050 een circulaire gebouwde omgeving te hebben in Nederland.

  • Respectvol Rentmeesterschap
  • Gezond en Toekomstgericht
  • Samenwerken en innoveren
  • Contact

    Verder praten over onze missie en visie? We gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op.

      Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden