Architect van de Toekomst

In RoosRos Lab zitten we met meerdere disciplines - intern en extern - aan tafel. We sparren over klimaat, gezondheid, omgevingspsychologie en wat we nog niet weten. Bestaat de architect zoals we die nu kennen over tien jaar nog wel?

Pilotprojecten

We verkennen vier scenario’s die bijdragen aan de vormgeving van de architect van morgen. De Future Makers day TU-Delft, innovatieve pilot-projecten en het RoosRos Lab dragen daar aan bij. De scenario’s worden in concrete projecten getest en gerealiseerd. Een sprong in de toekomst. Een eerste stap richting de architect van morgen.

Archi-o-loog

De overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Momenteel bouwen we voornamelijk met nieuwe materialen in plaats van met bestaande of gebruikte materialen. In de toekomst kunnen we alleen nog maar oogsten en hergebruiken uit bestaande gebouwen. Is de architect in de toekomst verzamelaar van bestaande materialen die alleen nog maar lokaal verkrijgbaar zijn? De architect als ‘archeoloog’.

In Oud-Beijerland bouwen we aan een bijzonder pilotproject. De multifunctionele accommodatie De Boezem wordt nagenoeg helemaal gebouwd van (sloop)afval of herbruikbare materialen. Uit een sloopproject in Puttershoek worden materialen geoogst die in De Boezem een tweede leven krijgen. De gestelde ambities worden ondanks een conservatieve houding bij diverse instanties gehaald. Afval als grondstof. Dat is circulair!

Arch–i–tee

De klassieke architect bestaat straks niet meer. De computer genereert nieuwe kansen in de architectuur. Archi–i–tee. Er ontstaan mogelijkheden voor architectuur op bestelling. Zelf samenstellen en ontwerpen, én thuisbezorgd. Alles open source; van copyright naar copyleft.

Het door RoosRos Architecten ontwikkelde Tiny house PetitPlace is een pilot in deze ontwikkeling. Een klein huisje, door de consument zelf samen te stellen vanachter de computer. Gedeeld op het open source wikihouse. Copyleft dus. PetitPlace wordt aangeleverd als bouwpakket en is door de consument zelf in elkaar te zetten. Energieleverend en als het moet autarkisch. In het echt te bezoeken in Zwijndrecht of door de bril van vlogger Joshua.

Arch-i-naut

Kunnen we in de toekomst nog op aarde leven? Op dit moment is het vooral de game-industrie die een virtuele wereld creëert. Maar wat als we over een aantal jaar zelf in deze virtuele wereld leven? Wat als de rol van architect evolueert in die van een game-designer? Wat als we kleine micro-klimaten moeten maken in ons grotere microklimaat? Klimaatadaptief, autarkisch en zelfvoorzienend?

Onze pilot ‘Out-Ark’ is een verkennende stap in deze richting. ‘Out-Ark’ is een drijvend (ark), zelfvoorzienend (autarkisch), out of the box (out) project. Een drijvend kantoor dat maximaal inspeelt op de weersomstandigheden en het klimaat. Niet meer gebonden aan een specifieke context. Een gebouw dat volop in ontwerp is en concreet in de belangstelling staat. Echter, hoe maken we deze innovatie betaalbaar en haalbaar? Als we daar antwoord op hebben dan is dit project wellicht een antwoord op de vraag van overmorgen.

Arch-i-energy

Alles draait om energie. We gebruiken in de toekomst alleen nog maar duurzame, onuitputtelijke bronnen. De architectuur speelt daar steeds meer op in. In plaats van additionele elementen zoals zonnepanelen, windmolens en warmtepompen wordt energie  het vertrekpunt van de architectuur. Van energiebesparend naar energieleverend. De architect van morgen als energiedeskundige.

Een mooi innovatief voorbeeld is het landelijke initiatief Scholen vol Energie. Een maatschappelijk probleem rond de bestaande scholenvoorraad uit de jaren ’60 en ’70 wordt met dit initiatief in één keer opgepakt. In plaats van veel kleine innovatieve stapjes vooruit wordt een energiesprong gemaakt. Bestaande scholen worden door innovatie consortia onder handen genomen en toekomstbestendig gemaakt. RoosRos is onderdeel van het consortium Fit4thefuture dat de eerste twee Scholen vol Energie projecten in Nederland heeft verworven. De highlights:

In 2019 worden twee projecten van deze pilot opgeleverd.

  • Architect van de Toekomst
  • Onderzoek & Ontwikkeling
  • De wereld na Corona
  • Contact

    Verder praten over onze missie en visie? We gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op.

      Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden