Arch-IT

IT verandert de wereld en heeft enorme impact op ons vak en de manier van werken. Niet alleen morgen, maar ook vandaag al! Vandaar dat RoosRos in haar Academie inzet op het vergaren van kennis en de toepassing daarvan in onze processen en projecten.

De bouw transformeert

De wereld verandert snel. Dat geldt ook voor de bouw. De manier van werken is totaal anders dan tien, twintig jaar geleden. Fabricageprocessen worden geautomatiseerd, productie verschuift steeds meer naar de fabriek. Analoog wordt digitaal. Alles wordt gemonitord en gemeten. Robots vervangen mensen.

De rol van de architect verandert

Door alle ontwikkelingen verandert ook onze rol als architecten. Van ambachtelijke bouwmeesters worden we integrators van disciplines. We brengen kennis van specialisten, processen en producten bijeen in een integraal ontwerp. Daarbij is communicatie leidend en informatietechnologie essentieel. RoosRos besteedt veel aandacht aan het beheren en vooral slim toepassen van alle data.

Het ontwerpproces zélf verandert ook. Computers nemen ontwerptaken over, slimme algoritmes zorgen voor een generatief ontwerp. Met één druk op de knop worden complexe geometrieën en uitdagende constructies omgezet in functionele modellen en scenario’s. Parametrisch ontwerpen krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen ons bureau. Het stelt ons in staat onze tijd efficiënt te besteden en te focussen op kwaliteit.

BIM-ers van het eerste uur

RoosRos Architecten heeft ruime ervaring als het op BIM aankomt. Als een van de eerste architectenbureaus in Nederland hebben we Building Information Modelling omarmd. BIM is voor ons geen product. Het is een proces om de grote hoeveelheid data binnen een project te ordenen. Een middel om te komen tot een integraal ontwerp, een goed bouwproces en een eenvoudig te beheren en exploiteren gebouw.

De potentie van BIM is groot, daarom nemen wij deel aan het proces van de internationale ontwikkeling van BIM Revit. Zo heeft RoosRos zitting in de toepassingscommissie BIM Basis ILS en ontwikkelen we innovatieve tools.

  • RoosRos Academie
  • Arch-IT
  • Arch-Tech
  • Contact

    Verder praten over onze missie en visie? We gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op.

      Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden