hero

ROC Gilde in Roermond

RoosRos Architecten en The ArchiTech Company ontwerpen in co-creatie de nieuwbouw van ROC Gilde in Roermond. Architect-partner Martijn van Leeuwen van RoosRos Architecten en Architect Lenneart van Capelleveen van The ArchiTech Company werken nauw samen aan dit project.

Gewonnen architectenselectie
Martijn van Leeuwen: “Het schetsontwerp voor de gewonnen architectenselectie was een passend antwoord op de vraag naar een flexibel, maar kleinschalig gebouw. Een gebouw dat ruimte biedt voor eigen identiteit van de opleidingen, maar ook multifunctionaliteit en uitwisselbaarheid faciliteert. Zichtbaar onderwijs en een uitdagend buitengebied”.

Parametrisch ontwerp
Lennaert van Capelleveen: ‘We willen een duurzaam en gezond gebouw maken dat optimaal presteert. Om dat te kunnen realiseren is al in de eerste schetsen gebruik gemaakt van parametrisch of geïnformeerd ontwerpen.’ De gevel is vormgegeven als een meanderende luifel die oriëntatie-afhankelijk de beste verhouding levert tussen daglichttoetreding en warmtewering. Iets wat beide bureaus vanuit hun passie voor ‘gezonde gebouwen’ graag nastreven.

Levendig en contextrijk
Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen in een lang gerekt noord-zuid georiënteerd volume langs de Oranjelaan. Er is een duidelijke opbouw gemaakt in een levendige, contextrijke omgeving van beroepsonderwijs op de begane grond en een generieke structuur van lokalen en kantoren op de eerste en tweede verdieping.

Flexibel
De begane grond is daarom licht en flexibel van vorm en constructie leent zich uitstekend voor de wisselende ruimtevraag van de praktijkvoorzieningen van de verschillende opleidingen. De bovenstaande lagen bestaan uit een robuust skelet waarbinnen een flexibele indeling mogelijk is. De efficiënt ontworpen lagen kunnen ingedeeld worden als theorielokalen en als kantoren.

Uitdagend gebouw
Het is uitdagend gebouw waarbij het gebouw enerzijds een generieke en flexibele structuur biedt en anderzijds genoeg eigenheid en identiteit moet bieden voor de verschillende opleidingen, zodat elke opleiding zijn eigen plek in het gebouw kan vinden. Het landschapsplan rondom het gebouw krijgt een groene campusuitstraling en wordt ontworpen door BoschSlabbers Landschapsarchitecten.

EBM
Martijn: “Eind december zal het voorontwerp afgerond worden. Dit project wordt dan als mooie uitdaging in een engineer-build-maintain constructie op de markt gezet. Een mooie klus voor een mee ontwerpende aannemer als je het ons vraagt.”