hero

Vonk Hoorn

Het Clusius College in Hoorn krijgt een nieuwe, toekomstbestendige huisvesting voor groen onderwijs. In het nieuwe gebouw worden het VMBO en MBO – die tot nu toe in gescheiden gebouwen waren gehuisvest – samenbracht. 

Groen onderwijs
Het Clusius College in Hoorn is een school die inzet op duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur: bewust zijn, bewust doen en bewust ervaren. De beleving van het groen onderwijs was dan ook het uitgangspunt van het ontwerp voor de nieuwbouw van het Clusius College. Een gezonde en veilige leer- en werkomgeving, waarbij natuurlijk groen zowel op het schoolterrein als in de bestaande gebouwen en in het nieuwe gebouw aanwezig is. Verder zijn de verschillende vakken zowel van buiten als van binnenuit te beleven!

Campus
De gebouwen worden geplaatst in een groene omgeving die als een park wordt ingericht. Het doel is een groene campus. De gebouwen worden transparant, overzichtelijk, met veel daglicht en een goede connectie met buiten.

Jurgen Holtz, Directeur Clusius College Hoorn, over de nieuwbouw: “Deze verbouwing en nieuwbouw zorgt dat wij ook in de toekomst kwalitatief toekomstgericht onderwijs blijven aanbieden. Enerzijds vanuit technisch oogpunt van de gebouwen, maar zeker ook vanuit een duurzame visie.”

Toekomstbestendig
De keuze voor de combinatie van duurzame renovatie en vervangende toekomstbestendige huisvesting is gemaakt op basis van een duurzaam masterplan voor de gebiedsontwikkeling. Architect Jan-Pieter Bos: “Delen van bestaande gebouwen zoals de huidige techniekhal worden geïntegreerd in het nieuwe plan. De ambitie voor de nieuwbouw is om een heel flexibel onderwijsgebouw te realiseren rond een centraal hart; de aula. De flexibiliteit wordt gevonden in een generieke gebouwstructuur met een vrije flexibele invulling. In de toekomst kan deze eenvoudig aangepast worden. Het centrale hart kan o.a. gekoppeld worden aan de gymzaal, doormiddel van verplaatsbare binnenwanden, waardoor ruimtes heel gevarieerd gebruikt kunnen worden. Het resultaat: een toekomstgericht gebouw.

Gevelontwerp
Een flexibel gebouw vraagt om een passende gevel. Er is gekozen voor een repeterende gevelstructuur; door de systematische aanpak valt waar nodig veel glas toe te passen en waar nodig minder glas. Daarbij wordt er rekening gehouden met de posities die de wanden in de toekomst kunnen innemen. Op sommige plekken is er een luifel toegevoegd. De luifel benadrukt de verschillende entrees en wordt ingezet als extra zonwering.

Het onderwijsgebouw zal voldoen aan BENG en aan Frisse scholen klasse B.