hero

Transformatie kantoorgebouwen

Nieuws/11 September 2020

Nieuwe inzichten met betrekking tot kantoorgebouwen; ze worden steeds actueler. Zeker nu Covid-19 de manier van werken fundamenteel veranderd heeft. In het RoosRos-LAB hebben wij afgelopen zomer nagedacht over de impact van Covid op kantoorwerk. Eén van de conclusies is dat veel kantooractiviteiten thuis of op andere plekken kunnen plaatsvinden. In toenemende mate worden kantoorgebouwen een plek van ontmoeting en sociale activiteiten.

Het resultaat van ons onderzoek in het RoosRos-LAB is te lezen in de blogsGeen kantoren meer’ en Nooit meer hetzelfde’. Een gevolg van dit veranderend gebruik van kantoorgebouwen leidt er toe dat er de komende tijd een overschot zal ontstaan van kantoormeters. Hoe kunnen we daarop inspelen? Er liggen wat RoosRos betreft veel kansen: er is nog steeds een grote woningbehoefte en daarnaast zijn er veel huisvestingsvragen voor maatschappelijke functies.

Een recent opgeleverd voorbeeld: In het voormalige kantoor van Leaseplan in Gouda is een leeromgeving voor het Hoornbeeck College gerealiseerd. Een eigentijdse MBO-omgeving in een voormalig kantoorgebouw. De constructie en de schil van het gebouw zijn intact gelaten, de installaties, de indeling en het inbouwpakket zijn grondig gewijzigd. Dankzij de heldere constructieve structuur èn de goede locatie was het mogelijk om dit bestaande kantoorgebouw een nieuw leven te geven. Materialen (bijvoorbeeld de systeemwanden) zijn hergebruikt en op strategische plekken zijn stukken vloer gesloopt. Dankzij de extra hoogte en de ruimtelijkheid die hierdoor ontstaat krijgt het gebouw een overzichtelijke structuur en het benodigde extra daglicht. Een toekomstgerichte en gezonde onderwijsomgeving met licht, lucht en ruimte.

Dit project is een mooi voorbeeld hoe kantoorgebouwen getransformeerd kunnen worden tot nieuwe functies. RoosRos geeft graag advies!