hero

Het belang van het detail

Verhalen/10 February 2022

Momenteel nadert de bouw van het indrukwekkende nieuwe distributiecentrum voor Neele-Vat zijn eindfase. Deze Rotterdamse logistieke dienstverlener krijgt langs de A15 een 32.000 m2 groot warehouse, met daar bovenop een kantoor van 5.500 m2. Het masterplan werd ontwikkeld door HofmanDujardin, RoosRos architecten is architect van het kantoor en verzorgde de technische engineering. Van concept tot detail. In dit verhaal gaan we in op het belang van goed doordachte detaillering.

Uitdaging in taakstellend budget
De gewenste ontwerpuitstraling stond bij dit project al in een vroeg stadium vast, evenals het taakstellende budget. Dit budget vereiste zeer kostenefficiënte oplossingen en uitwerkingen. Om het gewenste esthetische beeld te kunnen invullen, ben ik daarom al in een vroeg stadium met leveranciers in gesprek gegaan om te kijken hoe we de architectonische randvoorwaarden konden borgen. Dat uitzoekwerk heeft zich vertaald in principedetailleringen op vier specifieke punten, die we met alle belanghebbenden zoals opdrachtgever, aannemer, leveranciers en adviseurs hebben kunnen afstemmen, vastleggen en uiteindelijk realiseren. Ik bespreek ze graag kort alle vier.

Gevels
We hebben de ‘stoere’ uitstraling van de gevels weten te realiseren door ‘standaard’ steenwol sandwichpanelen te gebruiken en deze af te werken met ‘eenvoudige’ stalen zetwerk kokers voor de verticale belijning. Bijgevoegd zie je de handschetsen die ik in de allereerste fase gemaakt heb. Als je die vervolgens over de daadwerkelijke uitvoeringsdetails legt, dan zie je dat die nagenoeg overeenkomen. Door het vroegtijdig overeenkomen van deze schetsdetails hebben we in het vervolgtraject geen esthetische concessies meer hoeven te doen en is deze geveloplossing uiteindelijk zelfs onder budget gerealiseerd.

‘Vinnen’ patio’s
De vinnen aan de buitenzijde van het kantoorvolume vereisten in het ontwerp van architect Henk de Gelder een slanke belijning. De uitdaging was om dit te kunnen realiseren zonder grote staalconstructies. Daarom hebben we ook hier direct een leverancier betrokken waarmee we in het voortraject al hebben uitgezocht en vastgesteld wat er technisch en binnen het budget haalbaar was. In samenwerking hebben we ‘vakwerkjes’ van staal-frame-bouw ontwikkeld, die we bekleed hebben met aluminium composiet. Door deze oplossing konden we de gewenste ranke en slanke vinnen volgens ontwerp invullen.

Zicht op groen
Ook voor de groeninvulling van de patio’s in het kantoorvolume hebben we nauw samengewerkt met onze bouwteampartners en leveranciers. In overleg hebben we antwoorden geformuleerd op vragen als ‘wat is de gewenst uitstraling, wat hebben we nodig qua diktepakket, qua belastingen, en qua financiële randvoorwaarden om op deze hoogte groen en bomen te kunnen realiseren?’ Die parameters heb ik vervolgens vertaald in concrete schetsdetails, zodat de aannemer dit in de finale voorstellen kon meenemen en er niet meer in een latere fase aan getornd zou worden.

Modulaire gridmaat 1,20 m
In het gebouw hebben wij een modulair grid aangehouden van 1.20 meter, wat overal consequent is doorgevoerd. Zowel in het exterieur als interieur. Dit gaf duidelijkheid met betrekking tot zaken als gebouwafmetingen, posities constructielijnen, maatvoering overstekken, posities binnenwanden, kozijnen, plafonds, installaties, et cetera. Dit grid zorgt voor uniformiteit en voorkomt restmaten en dus duurder maatwerk.

Tenslotte
Terugkijkend op dit proces realiseer ik me weer eens te meer hoe goede architectuur gebaat is bij goed doordachte en integraal afgestemde detaillering en tijdige borging daarvan. Deze werkwijze resulteert tevens in een soepel, leuk en efficiënt ontwerptraject. Zelfs met een uitdagend budget kunnen wij dan prachtige én duurzame oplossingen realiseren.

Door Jan-Willem de Jong – technisch ontwerper

Meer weten over het project? Klik dan hier!