hero

De 'why' van RoosRos

Nieuws/24 July 2020

Waarom doen we wat we doen? Waarom doen we het zoals we het doen? Wat zijn onze drijfveren? Wat is de 'why' van RoosRos?

Macro en micro
Vanuit macro-niveau gaat het om de impact van ons werk op natuur en milieu. Op dit moment put de mensheid de aarde in hoog tempo uit. Earth Overshoot Day lag in 2019 op 29 juli. Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op de beschikbare grondstoffen, energie en alle andere bronnen die de aarde biedt. Als Rentmeester nadenken over morgen en overmorgen.

Op micro-niveau gaat het over het welbevinden en geluk van de gebruikers van onze gebouwen en de betekenis van onze gebouwen op de omgeving. Hoe zorgen we er voor dat een gebouw ‘senang’ voelt?

Respectvol Rentmeesterschap
In onze missie komen deze twee lijnen macro en micro bij elkaar. Van globaal naar lokaal - van macro naar micro. Over de betekenis van onze architectuur. Respectvol Rentmeesterschap. Over de impact van ons handelen voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe kunnen we de wereld zo goed mogelijk aan hen doorgeven?
Deze missie is vertaald in onze visie: gezond én toekomstgericht ontwerpen. De komende jaren zullen wij bouwen aan architectuur die toekomstgericht en gezond is. “RoosRos maakt het los-maakbaar’ en ‘RoosRos maakt aantoonbaar gezond’.

RoosRos Lab
Naast ons bureau hebben we sinds kort ook het RoosRos Lab. Hier dromen, creëren en ontwerpen wij voor de vraag van morgen en overmorgen. Met meerdere disciplines aan tafel om te sparren op het gebied van klimaat, gezondheid, omgevingspsychologie, drijven en wat we nu nog niet weten… Het Lab is katalysator in het bouwen aan de architect 2.0. Het Lab verbindt en dwingt tot onderzoek en ontwikkeling. Begin 2020 is in het Lab nagedacht over het leslokaal van de toekomst; gezond en toekomstgericht. In het tweede kwartaal hebben wij nagedacht over de invloed van de corona-maatregelen op de architectuur. ‘Wat is de impact op het dagelijks leven in het algemeen en op het gebruik van (kantoor)gebouwen in het bijzonder?’ Lees hierover in onze blogs De wereld na Corona en Nooit meer hetzelfde en Geen kantoren meer.

Allen een goede zomer toegewenst!