hero

De wereld na Corona

Verhalen/28 March 2020

Gezond… toekomstgericht… het klinkt als thema’s uit een ver verleden. We zijn snel, onverwacht en ruw ingehaald… Stilgezet. 

De hele wereld staat stil. Letterlijk en figuurlijk. In het heldere water in Venetië zijn grote scholen vissen te zien. In het Chinese Wuhan hoort men de vogels fluiten, zeggen ze. Altijd drukke straten en pleinen van monumentale steden zijn leeg. Op satellietbeelden is te zien dat luchtvervuiling boven steden afneemt.

Het is ongelooflijk. Discussies over PFAS, over stikstof, over CO2-uitstoot zijn in een volstrekt ander perspectief gekomen. Ook duurzaamheid en de uitputting van de aarde krijgen een andere betekenis. De natuur trekt zich niets aan van deze crisis. Zij ontwikkelt zich. Knoppen springen open en worden bloemen. De zon schijnt. Het is lente!

Hoe de ontwikkelingen zullen gaan is onbekend. Het virus raast rond en laat een spoor aan verdriet en onzekerheid na. Bedrijven sluiten hun deuren, werknemers werken vanuit huis.

Zo ook RoosRos. Vanuit thuis werkt ons team door aan de lopende en nieuwe projecten. Vergaderen we op afstand en ontmoeten we elkaar in video-sessies. Zelfs bewonersavonden gaan digitaal. Omdenken!

RoosRos heeft vorig jaar een visie geschetst op de toekomstige rol van de architect. Dit is vertaald naar de ambitieuze arc-i-energy, de arch-i-naut, de arch-i-oloog, de arch-i-tee en de arch-i-forester. Deze toekomstscenario’s worden door de huidige crisis waarschijnlijk veel sneller realiteit. Sterker nog, de afgelopen maand zijn een aantal daadwerkelijk van start gegaan. Mogelijk wordt het in de toekomst een mix van deze scenario’s die gaan over energie, over afstand, over transport, over uitputting van de aarde, over digitalisering en over vergroening. Of ontstaat er een heel nieuw toekomstscenario.

Dat alles anders wordt is zeker. Nieuwe doelen, nieuwe ambities in een nieuwe wereld. Hoe? Met welke impact?

Misschien wel…
Een wereld met meer liefde, met meer omzien naar elkaar, meer compassie, meer afhankelijkheid.
Een wereld van kleinschaligheid, ruimte voor natuur en ecologie, aandacht voor het regionale en lokale.
Een wereld van prettige traagheid en geleidelijkheid. Slow-cooking i.p.v. high-pressure.
Een wereld, tegelijk ook, van vergaande digitalisering.
Een wereld van bezinning.
Een wereld met Perspectief.

In het RoosRos-LAB gaan wij met professionals van binnen en buiten ons bureau aan de slag om hier over na te denken.
Zin om mee te doen aan een digitale brainstorm? Meld je aan via deze link.

De wereld na Corona.