hero

Elzendaalcollege Boxmeer

De groene campus in Boxmeer is stap voor stap gerenoveerd en uitgebouwd tot een toekomstgerichte leeromgeving. “De kwaliteit van het gebouw past nu bij de kwaliteit van ons onderwijs, een verbazingwekkend mooi resultaat,” aldus de opdrachtgever.

Het Elzendaalcollege, in het centrum van Boxmeer, is stap voor stap uitgebouwd tot een toekomstgerichte leeromgeving. Het plan voor het Elzendaalcollege bestond uit de renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van drie bestaande, aan elkaar geschakelde, gebouwen. Gezien de omvang en complexiteit van de renovatie en het feit dat het onderwijs op de bouwlocatie moest doorgaan, is een schuifplan voorgesteld waarbij 3 hoofdfasen en 5 subfasen werden vastgesteld. Die resulteerde in het feit dat ruim 700 leerlingen plus personeel gedurende deze fasen gebruik maakten van verschillende oude en/of reeds gerenoveerde delen van het gebouwencomplex.

Eyecatcher
Het gebouw aan de Stationsweg uit 1978 is als eerste gerenoveerd. Een typisch rijksgebouw uit de jaren ‘70, met een vrij eenvoudige opbouw, staalconstructie en betonsteen. Het gebouw is volledig gerenoveerd en uitgebreid met een aantal lokalen op de eerste verdieping. Deze lokalen zijn te bereiken via een uitnodigende tribunetrap in het nieuwe centrale hart. De routing in het gebouw is aangepast waardoor de functionaliteit en de belevingswaarde van de aula is vergroot. Het gerenoveerde gebouw is voorzien van o.a. een nieuw ventilatiesysteem en een lift. Vanuit de TCO benadering is het gebouw verduurzaamd. Er zijn forse ingrepen gedaan die bijdrage aan een prettiger klimaat en een veel lagere exploitatiekosten qua onderhoud, schoonmaak en energie. Zo is ondermeer de isolatiewaarde sterk verhoogd en heeft het dak heeft een zonreflecterende dakbedekking gekregen.

Dit gebouw was de eerste van een reeks van drie, grotendeels geschakelde, gebouwen die op de onderwijscampus Boxmeer door RoosRos zijn gerenoveerd. Met fris kleur- en materiaalgebruik, een doelmatig energieconcept en een heldere ingreep is het oude gebouw uit 1978 weer een eyecatcher voor de campus; een prettige leeromgeving voor de leerlingen en klaar voor de toekomst!

Verlengde levensduur
In de tweede fase is het gebouw aan de Bilderbeekstraat gerenoveerd en uitgebreid. Dit gebouw, met kenmerken van de Bosscheschool uit de jaren 50 is aan de binnenzijde geheel gerenoveerd en aangepast aan de eisen van eigentijds onderwijs. Zo zijn bijvoorbeeld leslokalen vergroot waardoor de ruimten meer flexibel en multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Ze faciliteren zo ook een eigentijdse wijze van leren en werken. Naast het feit dat de functionele bruikbaarheid en het binnenklimaat enorm is verbeterd, heeft de renovatie ook geresulteerd in significant lagere exploitatiekosten. De gevels zijn aangepakt, de kozijnen zijn vernieuwd en voorzien van hoogwaardig geïsoleerde beglazing. Daarnaast is het dak volledig vernieuwd en geïsoleerd. De ingreep is niet beperkt tot de buitenschil. Naast het exterieur is ook het interieur grondig aangepakt. Het gebouw is voorzien van een nieuwe klimaat-, elektra- en data-installatie. De vloeren, wanden en plafonds zijn opnieuw opgebouwd en/of afgewerkt. Daarbij is op een respectvolle wijze omgegaan met waardevolle en monumentale elementen – trappenhuis, gebrandschilderde ramen, e.d. Op een aantal bijzondere plekken in het gebouw heeft de vloer een accent gekregen, zowel qua kleur als patroon.

Het ‘kubusgebouw’
Het derde gebouw uit de jaren ’70 is opgebouwd uit een betonskelet en een kenmerkende baksteen; het heeft een kubistisch uiterlijk en wordt daarom ook het kubusgebouw genoemd. Het oude kubusgebouw is volledig gerenoveerd en uitgebreid met een mediatheek. De vernieuwde gevel van het gebouw heeft een moderne uitstraling en is bovendien zeer functioneel: de ‘schil’ heeft een hoge isolerende werking. Mede daardoor heeft het schoolgebouw een veel gezonder klimaat, is prettig en comfortabel in gebruik. Het nieuwe interieur kenmerkt zich door veel transparantie en openheid, zowel binnen-binnen als van binnen naar buiten. Zichtlijnen speelden in het totaalplan een belangrijke rol.

Moderne onderwijscampus
Het eindresultaat is een campus met een drietal moderne, geschakelde onderwijsgebouwen, ieder met een eigen uitstraling - deels modern, deels authentieke en karakteristiek. Er is veel ruimte voor sport en bewegen en zichtbaarheid naar de omgeving