hero

Almende College

Het Almende College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. De school omvat alle vormen van voortgezet onderwijs en telt in totaal ruim 2.300 leerlingen, verdeeld over drie locaties. Het nieuwe schoolgebouw in Silvolde zal uiteindelijk een samenvoeging zijn van de twee locaties - Bluemers te Silvolde en Wesenthorst te Ulft.

Landschappelijke inpassing
De nieuwbouw wordt gesitueerd aan de rand van de bestaande onderwijscampus in Silvolde. Een prachtige groene locatie die begrenst wordt door een monumentale houtwal. Nico Wissing: ‘Het landschap is een belangrijke drager voor de ontwikkeling van het integrale concept. De parkachtige campusomgeving wordt verrijkt met hoogteverschillen, wadi’s, een theater, terrassen en een buitenlokaal. Plekken waar leerlingen verblijven, buurtbewoners een kopje koffie drinken en zelfs buiten onderwijs gegeven kan worden.’

ArchitAlmende Collegeectuur
‘In deze omgeving is een modern en transparant gebouw ontworpen’, aldus Henno Westeneng, projectarchitect: ‘Een school die niet schreeuwt om aandacht maar door haar vormgeving de kwaliteit van de context juist versterkt. De geleding van de bouwmassa geeft het nieuwe Almende College een duidelijk gezicht. Het ondersteunt een aantal belangrijke functies op de grond. Daar waar de massa terug ligt, is de hoofdentree gesitueerd. Daar waar deze naar buiten komt, is het restaurant ondergebracht.’

De rustige architectuur van de gevel biedt volop ruimte voor het etaleren van het warme, bruisende hart van het gebouw. Antraciet-bruine stroken geven het gebouw een menselijke schaal. Horizontale bandramen brengen het daglicht tot diep in het gebouw. Het vele glas schept een sterke visuele verbinding tussen binnen en buiten. Het onderwijs staat letterlijk in de etalage. En dat is precies wat de gebruikers willen. Rector Roelof Louwsma: ‘trotse leerlingen die de buitenwereld laten zien wat ze kunnen!’

Heldere hoofdstructuur
Het nieuwe Almende College is toekomstgericht. Naast het realiseren van de hoge ambitie op gezondheid – de nieuwbouw voldoet op vrijwel alle punten aan frisse scholen klasse A – zorgt de heldere hoofdstructuur voor de benodigde flexibiliteit. Onderwijs is voortdurende in beweging, daar kan het gebouw in de toekomst eenvoudig op anticiperen!

Zoeken naar verbinding
In het hart van het gebouw is een grote vide die alle verdiepingen ruimtelijke met elkaar verbindt. Zo ontstaat een doorgaande lijn van grote onderwijsruimten – het gebouw heeft geen lokalen(!) -  en werkplekken en spreekruimten. Ze dragen bij spontane momenten van contact. Verbinding tussen studenten, docenten en andere medewerkers die elkaar voortdurend ontmoeten en zien. Dat wordt versterkt door het toegepaste splitlevel niveau van de vijf onderwijslagen.