hero

Vooruitblik 2023

Verhalen/01 February 2023

De metafoor van een schip is vaker aangehaald. Er is in onze sector sprake van behoorlijke tegenwind. Er zijn economisch stevige golven. Ons RoosRos schip heeft een enthousiaste en kundige bemanning. Professioneel en met passie! Het bureau heeft een heldere koers; we focussen vanuit onze missie Respectvol Rentmeesterschap op architectuur die toekomstgericht en aantoonbaar gezond is. De koers en het doel blijven! De weg naar het doel zal jaarlijks aan de omstandigheden worden aangepast. Daarom maken we ieder jaar een jaarplan, zo ook voor 2023. Samen met onze collega’s hebben we voor dit jaar weer een ambitieus plan gemaakt met focus op architectuur maken, verhalen vertellen en veel ruimte voor innovatie. We hebben er zin in!

 

Architectuur maken
Onze focus ligt op goede architectuur maken. Architectuur met betekenis. Architectuur met een verhaal. Van concept tot detail. Tot in de puntjes uitgewerkt. Opnieuw vanuit het bredere perspectief van onze missie RoosRos 2025. Ook dit jaar zetten we weer volop in op inspiratie, samenwerking en co-creatie. Binnen ons team, maar zeker ook met onze opdrachtgevers en de gebruikers van onze gebouwen!

Verhalen vertellen
Dit jaar willen we nadenken over de koers voor RoosRos 2030. Wat is onze nieuwe stip op de horizon en wat is de impact hiervan op onze architectuur? Klimaatadaptief? Natuurinclusief? Regeneratief? We gaan met elkaar in gesprek over de vragen die we in deze tijd moeten stellen. Inspelend op een tijdperk van grote verandering en transitie.

Ook in 2023 bouwen we weer aan projecten met mooie verhalen. Als antwoord op de vraag achter de vraag…

Innovatie
De RoosRos Academie verzorgt weer een mooi programma met goede lezingen, projectpresentaties en een toffe boostdag. Daarnaast wordt er in projecten geïnvesteerd op innovatie en verdieping. In het RoosRos Lab zal opnieuw gewerkt worden aan bijzondere innovaties die los staan van onze dagelijkse praktijk. Zo werken we onder meer aan een zelfgroeiende woning en een autarkisch drijvend vakantiehuis.

Perspectief
In 2023 willen we stilstaan bij ons 70-jarig jubileum. Bijzonder om te zien hoe een eenmanszaak sinds 1953 gestaag gegroeid is tot het architectenbureau dat het nu is. Meer informatie hierover volgt in de loop van het jaar. 

Wij hopen en verwachten dat we ook in 2023 weer samen met onze partners betekenisvolle architectuur gaan maken. Iedereen met zijn of haar eigen inbreng. Iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief. “Een monochroom komt tot leven. Diepte. Perspectief. Licht.”