hero

Van concept tot detail

Verhalen/12 May 2023

In Oud-Beijerland, tussen het centrum van het dorp en de rivier het Spui, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwe woonwijk Spuifront. Deze bijna energieneutrale en toekomstgerichte woonwijk maakt architectonisch een diepe buiging naar de gevarieerde historische bouwstijlen van Oud-Beijerland, maar dan in een moderne interpretatie.

Voor deze rubriek ‘achter de schermen’ vroegen we René Bas, werkvoorbereider bij BAM Wonen en Henk Westra, technisch ontwerper bij RoosRos Architecten, naar de technische totstandkoming van dit uitdagende project.

René, kun je allereerst iets vertellen over BAM Wonen?
René Bas: ‘Zoals de naam al aangeeft is BAM Wonen de werkmaatschappij binnen de Koninklijke BAM Groep die woningen realiseert voor consumenten. Daarbij staan duurzaamheid en een optimale prijs-kwaliteitverhouding centraal. Wij realiseren nieuwbouw, renovatie en conceptwoningen door nauw samen te werken met bewoners, opdrachtgevers en partners. En zo werken we met RoosRos aan het realiseren van de wijk Spuifront.’

Wat waren de uitgangspunten voor deze nieuwe woonwijk?
Henk Westra: ‘We wilden een woonwijk ontwikkelen die architectonisch aansluit op het historische centrum van Oud-Beijerland. Typisch Beijerlandse elementen zijn onder andere de specifieke dakrandbeëindigingen, sierlijsten rond de ramen en bordessen voor de huizen. Uitgangspunt van ons team was om hierin veel variatie aan te brengen, maar wel binnen een bepaalde herkenbare thematiek. Om die variatie een extra boost te geven hebben wij twee andere architectenbureaus - Lagado Architects en Architectuur Maken - betrokken bij het project. Binnen hetzelfde thema en aan de hand van de door ons ontworpen bouwdoos met gebouwelementen hebben zij het exterieur van een aantal gebouwdelen ontworpen. Zo is de terugkerende thematiek steeds net anders ingevuld. Als RoosRos hebben wij een coördinerende rol gehad, om te zorgen dat alles goed op elkaar aansloot.’

Dat klinkt als een flinke technische uitdaging. Waar begin je?
Henk Westra: ‘Eerst ga je alle ontwerpen eens goed bekijken. Welke materialen worden er toegepast en hoe zit het bouwsysteem in elkaar? Sommige onderdelen lagen al vast, zoals de gevelindelingen, verdiepingshoogtes en vloeren. Wat betekent dat en waar loop je tegenaan? Past en klopt alles? Sluit alles aan? Je gaat alle genomen beslissingen checken, bekijken wat de consequenties zijn en bepalen of je eventueel moet bijsturen.’

Heb je moeten bijsturen?
Henk Westra: ‘Ja, vooral omdat er veel variatie in het plan zat. Zo wordt er de ene keer houtskeletbouw toegepast, de andere keer betonwanden. Soms moesten er sprongetjes in het metselwerk komen. Dat levert veel aansluitingen op die op het eerste gezicht hetzelfde zijn, maar in werkelijkheid toch net even anders.’

René, wat was jouw rol in die beginfase?
René Bas: ‘Binnen het projectteam Spuifront begonnen we met een uitvoeringsplanning. Daar koppelden we vervolgens een voorbereidingsplanning aan, omdat ieder item op de bouw een voorbereidingstijd, productietijd en levertijd heeft. Op basis van de uitvoeringsplanning rekenden we terug wanneer we met welke leverancier aan tafel moesten zitten om alles op tijd op de bouwplaats te krijgen. Vervolgens kochten we alles in en stemden we met de leveranciers en onderaannemers de uiteindelijke detaillering af en zorgden we dat het op tijd en passend op de bouw werd aangeleverd.’

Wat waren de grootste uitdagingen bij dit project?
René Bas: ‘Het leukste, maar tegelijk het uitdagendste, was de diversiteit. Iedere gevel is anders. Dat levert een mooi beeld op, maar brengt in de voorbereiding en uitvoering uitdagingen mee. Bijvoorbeeld het metselwerk. Daarin zitten sprongetjes, terugliggende kozijnen, verspringende vlakken, verschillende kleuren. Er was dus een heel divers pallet aan geveldragers, lateien en kozijnen voor nodig. Dat betekent goed opletten en alles eindeloos checken, want er kan veel mis gaan. Maar als het uiteindelijk wel goed gaat, geeft dat een enorme kick.’

Henk Westra: ‘Ook voor mij was de grote variatie de grootste uitdaging. Het verschillende metselwerk, de per woning verschillende kozijnen, de soms net niet rechte hoeken, dat levert een grote hoeveelheid details en aansluitingen op. Soms denk je met een bepaald type aansluiting veel posities te kunnen oplossen, maar blijkt dat in het werk toch net even anders. Dat leverde een complexe puzzel op.’

Waar zijn jullie het meest trots op nu Spuifront bijna af is?
Henk Westra: ‘Dat je ooit begint met een vel papier, een stift en een braakliggend terrein en dat daar binnen een paar jaar zo’n prachtige woonwijk uit groeit. En wat ik ook heel leuk vind is dat dit project in de buurt van ons kantoor ligt. Sommige van onze gebouwen zien we zelden, deze wijk ligt bij wijze van spreken om de hoek.

René Bas: ‘Voor mij zijn het de diversiteit en complexiteit. Die zie je eraan af en dat maakt me trots. En in navolging van Henk vind ik het geweldig dat dit project vlak bij mijn geboortegrond ligt. Als kind van de streek ben ik er trots op om in de Hoeksche Waard zo’n mooie woonwijk te realiseren.’

Hoe kijken jullie terug op de samenwerking?
René Bas: ‘Die was – en is – heel prettig, vooral vanwege de menselijke klik. We snappen elkaar. Ook is het fijn dat het korte lijnen zijn tussen onze organisaties. RoosRos reageert snel op issues die spelen. Of het nu Henk is of Sander Ros, degene die nodig is komt langs en handelt het af. Niks blijft hangen, alles wordt opgelost. Dat werkt heel fijn.’

Henk Westra: ‘Ik ben dat helemaal met René eens. We voelen als bedrijven maar ook als personen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om iets moois neer te zetten. In die ambitie vinden we elkaar.’

Adviseurs en partners:
Architectuur Maken
Lagado Architects
Technisch Adviesbureau Crone (installaties)
West 8 (stedenbouwkundige)
WSP (constructeur)
ZRi (adviseur bouwfysica en brandveiligheid)

“Achter de schermen” is een maandelijkse rubriek met een persoonlijke kennismaking met mensen, door mensen, voor mensen. Daar doen we het voor!