hero

Uit liefde voor het ambacht

Nieuws/01 July 2024

Sommige van onze projecten raken alle snaren die wij als RoosRos belangrijk vinden. En dat geldt dubbel en dwars voor Buitendams in Hardinxveld-Giessendam. Dit kleinschalige, toekomstgerichte nieuwbouwwijkje is zo ontworpen dat het een beroep doet op bewoners om echt samen te leven. Het combineert de karakteristieke elementen van de omgeving zoals water, lintbebouwing, centrumvoorzieningen en uitstekende bereikbaarheid. En in de gerealiseerde zeven herenhuizen en tien hofwoningen in charmante oud-Hollandse stijl, mét gemeenschappelijke hoftuin, vind je overduidelijk onze liefde voor het ambacht en oog voor detail terug.

Bijzonder poortgebouw
De stedenbouwkundige opzet, begeleid door Marty van de Klundert van Space Value uit Breda, heeft geresulteerd in een bijzonder en functioneel ontwerp. Henk Leenman was opdrachtgever met veel ambitie. Projectarchitect Henri Zwerus vertelt: ‘Henk kwam met het idee om een poortgebouw te maken waar je vanaf het dijklichaam Buitendams doorheen kunt om bij het lager gelegen hofje te komen. Die poort vormt de ruggengraat van het plan en bepaalt hoe de achterliggende woningen zich verhouden tot Buitendams.’

Proactief en collectief
Begin juni was er een – vanwege corona uitgestelde – gezamenlijke projectevaluatie, inclusief enkele bewoners die er dus al enkele jaren wonen. Zwerus vertelt: ‘Het project straalt saamhorigheid en nabuurschap uit. Een van de bewoners vertelde enthousiast hoe alles in gezamenlijkheid wordt onderhouden en geregeld. ‘De collectieve tuin is niet van de gemeente, maar van ons allemaal. Het is prachtig om te zien hoe pro-actief en coöperatief iedereen is,’ aldus de bewoner. Zelf was ik oprecht geraakt door wat we daar gerealiseerd hebben. Het is een mooie, kwalitatieve woonomgeving geworden. Dit komt mede door onze opdrachtgever Henk Leenman, die als projectontwikkelaar zijn stempel op dit project heeft gedrukt en van begint tot eind een heel hoog ambitieniveau heeft behouden.’

Rijke potpourri
De door Zwerus en zijn team gekozen architectuur gaat uit van diversiteit aan Buitendams en symmetrie bij het hofje; altijd met oog voor maat en schaal en respect voor de historische omgeving. Christiaan de Wit, technisch ontwerper bij RoosRos, begon met enige scepsis aan het project vanwege zijn aversie tegen historiserend ontwerpen. Maar ook hij is uiteindelijk trots op het resultaat: ‘Het is hier namelijk wél gelukt om alle details goed uit te voeren, met de juiste materialen en bouwkundige oplossingen waarin gevoel voor het ambacht zit. Dit maakte Buitendams heel leuk om aan te werken.’

Kwaliteit in ieder detail
Ook de voormalige wethouder die verantwoordelijk was voor het project, Trudy Baggerman, deelt haar tevredenheid: ‘Dit is een geweldig mooi initiatief waar kwaliteit in ieder detail tot uiting komt, zowel in de koop- als huurwoningen. De saamhorigheid die bewust door de ontwikkelaar en architect in dit wijkje is gecreëerd, is geweldig. Mensen kennen elkaar, trekken met elkaar op en kunnen dus ook een beroep op elkaar doen. Zo zou iedere wijk gebouwd moeten worden, met oog voor de duurzame, inclusieve samenleving. Dat is hier geweldig gelukt.’

Echt samenleven
Henri Zwerus, tenslotte: ‘Wat ons als RoosRos betreft is dit project een mooi voorbeeld van hoe historisch besef, een hoog ambitieniveau, respectvolle samenwerking en liefde voor het ambacht kunnen leiden tot een harmonieuze en duurzame leefomgeving. Buitendams is een plek waar mensen niet alleen wonen, maar echt samenleven.’