hero

Trots op raamcontract de politie

Nieuws/15 September 2023

Als landelijk opererende organisatie met zo’n 65.000 medewerkers heeft de politie heel veel panden, van Vlieland tot Vaals. De eisen en wensen aan dat vastgoed veranderen voortdurend en bovendien moet de organisatie nu al zorgen dat ook in de toekomst aan alle huisvestingsbehoeften van medewerkers, voertuigen, materieel en levende have blijft voldoen. Als RoosRos zijn we trots dat wij daaraan een bijdrage mogen leveren.

Het Atelier Politiebouwmeester (APbm), onder leiding van de Politiebouwmeester, adviseert de politieorganisatie bij bouwkundige projecten van verschillende schaal en complexiteit en in verschillende fasen van ontwikkeling. Zij geven richting aan de kwalitatieve kaders waarbinnen de politie zich op het gebied van hoogwaardige huisvesting wil bewegen. Zij worden daarbij ondersteunt door professionals uit het bedrijfsleven.

Opnieuw geselecteerd
Zo’n 2,5 jaar geleden heeft het APbm een Meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor een eenjarige samenwerking met vier architectenbureaus. RoosRos is toen als één van de vier bureaus geselecteerd. Onlangs vond er een Europese aanbesteding plaats, nu voor vier jaar, met een optie op vier keer een jaar verlenging. Samen met drie andere bureaus zijn wij opnieuw geselecteerd.

Studies en onderzoeken
Projectmanager Margaretha de Jongh en architect John Mol waren namens RoosRos verantwoordelijk voor deze selectie. Margaretha vertelt: “Wij zijn door het APbm geselecteerd om diverse studies en onderzoeken te doen. Dit is heel breed: van inpassingsstudies tot ontwerpend onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken van een bestaande locatie naar de mogelijkheden tot het maximaal vergroten van het gebouwvolume door toevoeging van functies. In dat geval doen wij zowel onderzoek naar de mogelijkheden van het bestaande pand als naar nieuwbouw en de invloed daarvan op de omgeving, de logistiek op de locatie en de functionele consequenties. Bij de ontwerpende onderzoeken worden we daarbij ondersteunt door Bureau Lubbers voor de landschappelijke en stedenbouwkundige context.

Kansenkaarten
Een ander voorbeeld van ontwerpend onderzoek is het samen met een betrokken gemeente of regio in beeld brengen van het vastgoed van de politie in relatie tot strategische toekomstplannen, visies en ambities. Gemeenschappelijke belangen van zowel gemeente als politie worden geanalyseerd en onderzocht (o.a. aangaande te verwachten klimatologische, geografische en demografische ontwikkelingen), waardoor kansen en beperkingen inzichtelijk worden gemaakt en er zorgvuldig toekomstbestendige strategische beslissingen kunnen worden genomen. Onze opdrachten onder deze overeenkomst betreffen dus echt de initiatief/haalbaarheidsfase.”

Samenwerking en co-creatie
Een dergelijke samenwerking is niet alledaags in de wereld van architectenbureaus. Toch is hij RoosRos op het lijf geschreven. John licht toe: “Bij RoosRos geloven wij in samenwerking en co-creatie. De samenwerking met het Atelier en de politieorganisatie is intensief en verloopt heel prettig. Wij vinden het leuk om dit soort dingen te onderzoeken en ruimtelijk inzichtelijk te maken. Ook zijn we trots op de maatschappelijke relevantie en impact. Dit is een domein waarin wij graag acteren: meerwaarde geven aan locaties, onder andere door er duurzaamheid en een lange termijnvisie aan toe te voegen.”

Samen leren
Onderdeel van de samenwerking onder het raamcontract zijn de kennisdeelsessies met zowel de politie, het Atelier alsmede de overige drie geselecteerde bureaus. Margaretha: “Het is heel leuk dat we nu eens geen concurrenten zijn, maar collega’s. Ook de politie deelt veel kennis met ons. Zo leren we van elkaar en worden we allemaal beter. Een goede zaak!”