hero

Toekomstgericht gebouw voor Scholieren uit Leerbroek

Nieuws/20 May 2021

Scholieren uit Leerbroek starten in september 2022 in een gloednieuwe energieneutrale school, passend in de landelijke omgeving. RoosRos Architecten Goes ontwierp het nieuwe schoolgebouw wat aansluit op de duurzame ambities van de gemeente Vijfherenlanden, waarbij veel aandacht is besteed aan de toekomstwaarde van het nieuwe gebouw.

Energieneutraal
Het huidige gebouw van de Eben-Haëzerschool was al meer dan 60 jaar oud en voldeed niet meer aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt. Met de nieuwbouw wil de basisschool niet alleen toekomstgericht worden maar ook investeren in een energieneutraal gebouw. Het gesloten bodemenergiesysteem, de isolerende schil en de zonnepanelen op het dak zorgen voor een energieneutraal en mogelijk energiegevend gebouw.

Toekomstgericht
Een belangrijk punt wat is meegenomen in de plattegrond is dat de school groepsoverstijgend werk niet uitsluit in de toekomst. Door telkens twee lokalen te koppelen aan een tussenruimte, kunnen deze tussenruimtes worden ingezet om klus- en plus-kinderen zelfstandig te laten werken. Daarnaast kan de pedagogisch medewerker in deze ruimte rustig gesprekken voeren. Architect Ard Flipse: “Drie lokalen vormen een onderwijscluster en grenzen aan een ontmoetingsplein. Zo kan de school zich van klassikaal naar klassikaal+ tot een leerplein ontwikkelen, zonder dure bouwkundige aanpassingen; het is een kwestie van een wandje dat verdwijnt.”

Ook de begane grond kan in de toekomst voor andere doeleinden gebruikt worden. Hier zitten het atelier, de keuken en de teamkamer naast elkaar. De focus in het ontwerp ligt hier meer op het ontmoeten dan op het presteren. De grote ontmoetingsruimte grenst aan het speellokaal en de open hal. Ook de lokalen voor de onderbouw, de drie kleuterlokalen en het speelplein, zijn weer gekoppeld aan het grote ontmoetingsplein. Hiermee kwam de wens van de school in vervulling, een grote ruimte voor ontmoetingsavonden en voorstellingen.

Het hele artikel lees je hier: https://issuu.com/schooldomein/docs/lr_sdo21_tds_totaal_nr5