hero

Toekomstbestendig ontwerpen

Nieuws/29 June 2021

Vanuit het perspectief van Respectvol Rentmeesterschap ontwerpen wij gebouwen die gezond èn toekomstgericht zijn. We geven gebouwen in basis een heldere, generieke basisopzet. Daarmee zorgen we er voor dat ze in de toekomst relatief eenvoudig een andere functie kunnen krijgen. Hoe groter het vermogen tot aanpassen, transformeren en in- en uitbreiden, hoe duurzamer.

De theorie van Stewart Brand sluit perfect aan op deze visie. Brand betoogt dat architecten niet alleen mooie ontwerpen moeten maken, maar dat gebouwen ook geschikt moeten zijn om aangepast te worden. Geen vervelende binnenwanden die dragend zijn of complexe installaties die in de weg zitten. Vaak blijken gebouwen niet geschikt om aangepast te worden door de (te) hoge kosten voor aanpassingen waar ook nog eens nieuwe grondstoffen en materialen nodig zijn.

Volgens RoosRos Architecten is het noodzakelijk om zowel onszelf als onze opdrachtgevers inzicht te geven in de structuur van onze ontwerpen. Juist om  de beoogde levensduur van gebouwen en daarmee hun toekomstwaarde zo groot mogelijk te maken.

Christiaan de Wit, BIM-coördinator bij RoosRos deed onderzoek naar het inzichtelijk maken van de Layers of Brand in BIM. Christiaan: “We moeten kijken naar de functionele levensduur van onderdelen in een gebouw. Daarbij moeten we zorgen dat onderdelen gemakkelijk vervangbaar zijn en verbinden we bij voorkeur alleen onderdelen met eenzelfde levensduur die tegelijkertijd vervangen worden.”

De Layers of Brand zijn groepen elementen met een (min of meer) gelijke functionele levensduur in een gebouw. Met dit onderzoek hebben we een methode ontwikkeld waarbij de elementen aan de hand van NL/SfB-codes aan een Layer of Brand kunnen worden toegekend. De Layers worden inzichtelijk gemaakt door de bouwlagen te scheiden en elke Layer een eigen kleur te geven. Met behulp van een Dynamo-script maken we voor elke bouwlaag een 3D-view aan, halen we de filterinstellingen uit een bronbestand en plaatsen we de 3D-views op een plotblad. Zo kunnen we met minimale inspanning bij ieder project de verschillende gebouwlagen inzichtelijk maken.

Christiaan de Wit: “Als we toekomstbestendig en losmaakbaar willen bouwen moeten we anders ontwerpen. Voor iedere laag een eigen strategie. De lagen met bijvoorbeeld de langste functionele levensduur (bijvoorbeeld de constructie) ontwerp je anders dan bijvoorbeeld flexibele inrichtingselementen.”