hero

The Exploded View Beyond Building

Nieuws/15 October 2021

The Exploded View Beyond Building is een iconische tentoonstelling in de vorm van een huis dat volledig bestaat uit biobased materialen, circulaire bouwmethoden en verhalen over de veranderende waardeketen waar het onderdeel van is. Deze week gaat het huis in première op de Dutch Design Week en kan iedereen het project van 16 t/m 24 oktober gratis bezoeken. Daarna krijgt het een plaats op de Floriade Expo 2022.

Het afgelopen half jaar hebben Mark Boschman en Nikki de Boer vanuit RoosRos Architecten intensief meegewerkt aan de architectonische engineering van The Exploded View Beyond Building. Een interessant en leerzaam project waarbij RoosRos niet alleen eigen expertise heeft ingezet, maar waar ook veel nieuwe kennis is opgedaan over de mogelijkheden van biobased bouwen en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Veel mogelijkheden
The Exploded View Beyond Building is een relevante expositie die aan professionals en het brede publiek de mogelijkheden voor de toekomst van duurzaam ontwerpen, bouwen en wonen inzichtelijk maakt. De conclusie; er kan al veel én het is haalbaar!

The Exploded View Beyond Building is een samenwerking en voortdurend open source onderzoek van bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, designers, overheden, kennisinstituten, storytellers en kunstenaars die zijn verenigd in The Embassy of Circular & Biobased Building.

The Embassy: “Gezamenlijk pleiten we voor een serieuze opschaling en een grondige systeemverandering, want je bouwt een hele wereld als je biobased bouwt. Via onderzoek, experiment, storytelling, verbeelding (materialisatie) en bijeenkomsten werken we aan nieuwe perspectieven voor circulair en biobased bouwen en wonen; een duurzame leefomgeving. We doen onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe biobased materialen met een hoge design-kwaliteit en circulaire bouwmethoden zoals losmaakbaarheid en modulariteit. Ook onderzoeken we enkele thema’s die betrekking hebben op de systeemverandering:

  • Gezondheid: Van vervuilde lucht naar ademende woningen
  • Landbouw: Van landbouw naar bouwland
  • Wijken van de toekomst: Van versteende naar levende wijken
  • Waardesysteem: Van lineair naar circulair

Zowel professionals als het brede publiek nemen we mee in de resultaten van onze zoektocht. We vertellen wat we ontdekt hebben, maar ook wat we nog niet weten. En we nodigen iedereen uit om mee te denken en mee te doen. Met als doel om het gesprek van ‘kan dit wel?’ te brengen naar ‘hoe gaan we dit met elkaar goed doen?’. Zo evolueren we naar een herwaardering van wat van waarde is.”

Expo-installatie
De expo-installatie, schaal 1 op 1, vormt de kern van het living lab die live bezocht kan worden en er zal ook een online weergave zijn met verdiepende verhalen en onderzoek. De installatie neemt bezoekers in verschillende thema’s en verhaallijnen mee door de cyclus van circulair en biobased bouwen en toont hoe we meer werelden, dan enkel alleen de bouwwereld, beïnvloeden als we anders gaan ontwerpen en bouwen. We laten zien en ervaren dat er al heel veel op schaal, betaalbaar en behapbaar kan, dat het gezonder is voor mens en wereld en dat het deel is van een veel grotere keten als alternatief voor de huidige vervuiling en uitputting. Zo inspireren wij publiek, beleid, bouw en landbouw en stimuleren hen te herdenken wat echt waarde heeft en verdient.

The Exploded View Beyond Building: Biobased Creations met concept van Pascal Leboucq & Lucas De Man, design van Pascal Leboucq. 

Gebouwd door WAM&VanDuren Bouwgroep & Caspar de Haan onderhoud & renovatie & Fiction Factory & Respace & RoosRos Architecten & Jansenbyods met steun van o.a. Provincie Noord-BrabantFloriade Expo 2022Van Gelder Groep BVBPD GebiedsontwikkelingDutch Design WeekTNO en many more.