hero

Shri Saraswatie

Nieuws/21 February 2021

Een school ontworpen op de schaal van het kind, waarbij buitenonderwijs een belangrijke thema is. Dat is één van de speerpunten voor de nieuwbouw van de Regenboogschool Shri Saraswatie in Rotterdam. RoosRos won vorig jaar de architectenselectie met een plan dat refereert aan de Wederopbouw architectuur gecombineerd met Indiase ontwerpprincipes. Inmiddels heeft de Rotterdamse Welstandscommissie het definitieve ontwerp goedgekeurd.

Shri Saraswatie is een basisschool op Hindoeïstische grondslag die aangesloten is bij Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). SHON heeft scholen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere. De nieuwbouw in Rotterdam wordt een kindcentrum met een kinderopvang en basisonderwijs. Het gebouw aan de Schiedamseweg in Rotterdam-West wordt een herkenningspunt in de wijk.

Vastu Shastra
‘Een uitgangspunt vanuit de onderwijskundige visie is dat de nieuwe school gebouwd moet worden volgens Vastu Shastra, een traditioneel Indiaas architectuursysteem’, vertelt architect Chi-Hang Chim. ‘Deze wetenschap, waarin de integratie van architectuur en natuur centraal staat, was de leidraad in het maken van ontwerpkeuzes.’ Het Vastu-principe - het verbinden van mens en natuur - heeft linken met één van de ontwerpprincipes van RoosRos: “De omgeving vormt de mens”. De gebouwde omgeving heeft invloed op de beleving en het welbevinden van de gebruikers.

Chi-Hang: “In de uitwerking van het gebouw hebben wij ons verder verdiept in de afleesbaarheid van de identiteit van de school tot in de details van het ontwerp. Er is een verschijningsvorm ontstaan met de verweving van elementen uit de Indiase architectuur en karakteristieken uit de omliggende Wederopbouw-architectuur. Een expressieve verschijningsvorm wat recht doet aan de Schiedamseweg en past binnen de ambities van de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de wijken Bospolder en Tussendijken”