hero

Selectie Universiteit Leiden gewonnen!

Nieuws/24 May 2023

In samenwerking met BINX Smartility heeft RoosRos Architecten de D&B selectie voor de nieuwbouw van het nieuwe Sport- en Tentamencentrum Universiteit Leiden gewonnen. Een multifunctioneel sportgebouw met een hoge duurzaamheidsambitie.

 

Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de duurzaamheidsambities en bovendien is er onvoldoende ruimte om alle studenten te huisvesten. Het nieuwe gebouw is geprojecteerd op het voormalige sportveld tegenover het huidige sportcentrum op de Einsteinweg.

Breedtesport
Het nieuwe sport- en tentamencentrum gaat plaats bieden aan 2 grote wedstrijdhallen inclusief tribune voor breedtesporten, een grote fitnessruimte, een spinningruimte, drie danszalen, een body- en mindzaal en een horecagelegenheid. Tevens komen er ook voorzieningen voor de buitensportvelden zoals kleedkamers en horeca. Het voorste deel van het gebouw heeft een toegankelijk dak – in het verlengde van de campus én het gebouw, waar gerecreëerd, gesport en gestudeerd kan worden. De fitness is apart toegankelijk via dit dak en bij deze functie lopen binnen en buiten in elkaar over.

Tentamencentrum
Naast dat het gebouw een sportcentrum is, is dit gebouw ook een tentamencentrum. De sportzalen kunnen snel met tafels en stoelen worden gevuld. Dagelijks worden er tentamens afgenomen; vanaf 17.00 uur worden de zalen gebruikt voor de sport.  Architect Daan Font Freide: “Het gebouw is zo ontworpen dat men zich goed kan voorbereiden op fysieke of mentale inspanning. Leerlingen lezen hier bijvoorbeeld de laatste bladzijde voor hun tentamen door, wachten tot het tentamen begint, wachten na de tentamen op hun vriend of vriendin om te vragen hoe het tentamen is gegaan, etc. Diverse ruimtes in het gebouw kunnen hiervoor gebruikt worden.”

Duurzaam
Het gebouw, dat midden op de BioScience-campus staat, heeft een open uitstraling en een hoge ambitie op circulariteit. In de gevel en op het dak is veel aandacht gegeven aan de integratie van groen ten behoeve van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit gebouw is erop geënt om ENG te worden. RoosRos: "De sporthal in Leiden is meer dan alleen een plek om te sporten of examens af te leggen. Het is een centrum dat alle zintuigen prikkelt, lichaam en geest stimuleert en inclusiviteit bevordert. Als stedenbouwkundig onderdeel van de campus, sluit dit duurzame ontwerp met technische innovaties en het toegankelijke groendak, niet alleen aan op de behoeften van zijn huidige gebruikers, maar zorgt ook voor een gezonde en rechtvaardige toekomst voor de gebruikers van het Bio Science park en de toekomstige generaties."

Betrokken partijen: Universiteit Leiden, BINX Smartility, Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders bv, ZRi, Scherp Advies, Enervisie, PoelmansReesink, bbn Adviseurs.