hero

Schoolvoorbeeld in Eindhoven

Nieuws/16 July 2020

De Aloysius Stichting verzorgt landelijk speciaal onderwijs voor 3500 leerlingen op 19 locaties. Voor de vestiging in Eindhoven aan de Avignonlaan heeft RoosRos een bijzonder duurzaam ontwerp gemaakt. De nieuwbouw is een schoolvoorbeeld van innovatieve samenwerking en circulair materiaalgebruik.

School voor speciaal onderwijs
Het bestaande schoolgebouw aan de Avignonlaan in Eindhoven was aan vervanging toe en is om die reden grotendeels gesloopt. Op de plek verrijst een nieuw schoolgebouw dat uit twee bouwdelen bestaat. Zij zijn als cirkels gegroepeerd rondom twee patio’s. In het gedeelte van De Rungraaf wordt speciaal basisonderwijs gegeven en in het deel van De Korenaer wordt voortgezet speciaal onderwijs verzorgd. Beide scholen delen functies, maar hebben eigen entrees. Ook maken zij samen gebruik van de bestaande sporthallen, die zijn gerenoveerd. In totaal gaan er op deze locatie 600 leerlingen naar school.

Structuur en rust
In het ontwerp is er gestreefd naar een huiselijke uitstraling die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Om die reden is er voor baksteen, hout en een kleinschalige opzet gekozen. Via één van de vier entrees komen de leerlingen in hun eigen domein, waarvan de kern wordt gevormd door 3 à 4 lokalen. De domeinen worden gekenmerkt door een herkenbare opzet en alle ruimten worden via centrale gangen ontsloten. Die heldere organisatie schept duidelijkheid en structuur, hetgeen past bij het speciaal onderwijs. Om die reden zijn ook de lokalen prikkelarm en rustgevend vormgegeven. Verder is er een gezonde leeromgeving gecreëerd, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan zichtlijnen en ruime daglichttoetreding.

Circulair materiaalgebruik
De duurzaamheidsambitie van de gemeente is vertaald in innovatieve oplossingen. De belangrijkste daarvan is het hergebruik van de staalconstructie van de oudbouw.  In de nieuwbouw doen de oude stalen liggers nu dienst als kolommen. Ook het cement uit het beton van het bestaande schoolgebouw is hergebruikt, evenals de alluminium kozijnen. Daarnaast zijn de nieuwe kozijnen gemaakt van gerecycled kunststof, waardoor de nieuwbouw wordt gekenmerkt door een hoge mate van circulair materiaalgebruik. Dit is het resultaat van een zeer intensief ontwerpproces. Het goede overleg in het bouwteam en de efficiënte procesvoering hebben er sterk aan bijgedragen dat de Avignonlaan hét schoolvoorbeeld is van innovatieve samenwerking.

Foto's: Dura Vermeer