hero

Samen op Aventurijn

Nieuws/21 May 2024

RoosRos heeft de architectenselectie voor de renovatie van De Aventurijn in Nijmegen gewonnen! De Aventurijn biedt praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar in de regio Nijmegen. Een school voor echte doeners, gebaseerd op de principes van het Agora onderwijs.

Samen op avontuur
Net als bij het Agora onderwijs wordt het ontwerpproces een ontdekkingsreis. Samen met de gebruikers en de leerlingen gaan we ontwerpen aan een plek waar leerlingen met plezier kunnen leren en waar professionals met plezier en vanuit vakmanschap kunnen werken. Samen leren en samen ontdekken vanuit verwondering en nieuwsgierigheid.

Unitonderwijs – de thuisbasis
Bij De Aventurijn wordt elke leerling gestimuleerd om zijn persoonlijke talenten te ontwikkelen. Dit doet de school door nieuwsgierigheid te stimuleren, zelfstandigheid te bevorderen en de buitenwereld erbij te betrekken. Unitonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen een geborgen en veilige plek hebben om hun eigen talenten te ontwikkelen. De units worden vormgegeven als pleinen met elk een eigen identiteit; een uitdagend thuis.

Uitdagende leer- en werkomgeving – de werelden
Naast de units als thuisbasis biedt De Aventurijn een uitdagende leer-werkomgeving verspreid door het gebouw. Hierin wordt door middel van het gebruik van vijf thema’s (de werelden van Agora – zoals wetenschappelijk, maatschappelijk, kunstzinnig, spiritueel en sociaal-ethisch) de leer-werkomgeving vormgegeven. Leerlingen worden in deze werelden gestimuleerd om te kijken naar alle mogelijkheden om zichzelf uit te dagen en de wereld te ontdekken. Bij deze vijf werelden zullen ook maatschappelijke ketenpartners en/of bedrijven worden betrokken. Architect-partner Martijn van Leeuwen: “Onze visie voorziet in een flexibel gebouw waarbij maximaal ingespeeld kan worden op dit programma en waar verschillende partijen van ‘buiten’ kunnen participeren. Denk daarbij aan arbeidsgerichte bedrijven, kleine winkels en netwerkpartners zoals jeugdcoaches. Ook de buitenruimte wordt in onze visie betrokken bij het onderwijs.”

Authentieke details
De Aventurijn is gehuisvest in een historisch waardevol pand in een groene omgeving. In onze visie gaan we zoveel mogelijk terug naar de oorspronkelijke architectuur. Sander Ros: “We koesteren de ruimtelijke kwaliteit en de mooie lichtinval in de school en zijn zuinig op authentieke elementen. Wel wordt zoveel mogelijk flexibiliteit ingebracht. Door binnen en buiten met elkaar te verbinden ontstaat een onderwijsgebouw waar het gezond toeven is. Een echte toekomstgerichte leer- en werkplek!”

Levenslust & verbinding
Stichting Aloysius is enthousiast en kijkt uit naar de realisatie van het Agora-concept in De Aventurijn. Directeur Stephan Haukes: “Wij zien een school als ontmoetings- en verbindingsplaats waar we onze leerlingen het leven leren. Nieuwsgierigheid, plezier en vertrouwen zijn kernbegrippen die daar leidend in zijn. Geweldig dat we de kans krijgen om samen met RoosRos een gebouw te realiseren wat bruist van levenslust en verbinding.”

LerenLeven