hero

Ruimtelijk en groen plan Blom

Nieuws/14 November 2022

In Klaaswaal komt de nieuwbouwlocatie Blom. De eerste woningen gaan nog dit jaar in de verkoop. Blom wordt een heel groene wijk met een centraal park en een fraaie waterpartij. Een prachtig autoluw gebied waar kinderen heerlijk kunnen spelen.

Karakteristiek Klaaswaal

Klaaswaal wordt gekenmerkt door een veelheid aan architectuurstijlen. Bij de nieuwe wijk Blom ligt het accent voor de bebouwing op eenduidigheid en samenhang. Blom krijgt een vriendelijk en dorps karakter waarbij de bebouwing is ingepast in een schitterende groene omgeving. Het landschapsplan is ontworpen door LAP landscape & Urban Design.

Alle bebouwing in Blom wordt uitgevoerd in een rustig en natuurlijk materiaal- en kleurpalet. Gevels worden uitgevoerd in baksteen met een heldere en frisse kleurstelling (oranjerood) en hier en daar groene accenten; daken worden antraciet en krijgen PV-panelen. De dakranden en kozijnen zorgen voor witaccenten met een ingetogen kleur voor de draaiende delen. Er wordt gestreefd naar een horizontale articulatie waarbij de horizontale lijnen op verschillende hoogtes worden uitgevoerd zoals de dakgoten, luifels, veranda’s, etcetera. In combinatie met de groen ingerichte omgeving krijgt Blom het karakter van een tuindorp. Deze karakteristiek sluit goed aan op de voor Klaaswaal kenmerkende historische bebouwing op of aan de (dijk)linten, de oude dorpskern en de verschillende ‘wederopbouw’buurten.

 

Lint

Architect Sander Ros: “Klaaswaal heeft een rijke (bouw)historie waarbij liefde voor het ambacht en aandacht voor het detail heel kenmerkend is. Met name de bebouwing op of aan de historische linten en in de oude dorpskern zijn rijk gedetailleerd, vaak met lokale stijl-elementen. Deze historische bebouwing vormt de basis voor de in het midden van het plangebied gelegen woningen. Aangeduid als ‘lint’. Een eigentijdse vertaling van de historische details in nieuwe architectonische elementen vormen hier een belangrijke basis voor de architectuur. De woningen zijn uniek maar vormen binnen de bouwvolumes een duidelijk geheel. Bijzondere elementen zijn de erkers, de prachtige ambachtelijke lateien boven een raampartijen en met liefde ontworpen details.”

 

Wederopbouw

“Naast de bebouwing ‘lint’ krijgen de woningen aan de randen een wat meer formele vormgeving. Geïnspireerd door de ‘wederopbouw’; bijvoorbeeld de kloeke vormgeving van de Hoeckenisse, maar ook de met aandacht ontworpen gebouwen in de Oranjebuurt; maar ook de unieke stijlkenmerken van de lokale architecten Bogaerds en Roos uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Dit resulteert in bebouwing aangeduid als ‘wob’. Grote raampartijen, repetitie van elementen en verrassende details zijn hier het uitgangspunt. Speciaal voor Blom wordt het Blom-kozijn geïntroduceerd; een ode aan het aloude bloemkozijn! Daarnaast krijgt de bebouwing in ‘wob’ een doorlopende en meanderende plint in een groene steen die de woningen onderling verbindt en door de verschillende hoogtes niet alleen fungeert als plint, maar ook als accentuering van voordeuren.”

 

Klimaatadaptief

RoosRos heeft dit project ontworpen in opdracht van Novaform en Gebr. Hooghwerff. Onder leiding van projectmanager Auke Bult hebben architecten Jeroen Beerens en Sander Ros gewerkt aan een echte dorpse invulling. Uniek maar ook verrassend passend bij Klaaswaal.

Blom wordt klimaatadaptief. Stacy van den Brink van Novaform: “We vinden het belangrijk dat de wijk bestand is tegen hitte, droogte en flinke regenval. Wadi’s voor overtollig regenwater, halfopen verharding, veel groen en een fraaie mix aan bomen, heesters en grassen dragen bij aan een gevarieerde biotoop voor allerlei insecten en dieren. Zo wordt Blom een fijne leefomgeving voor mens en dier.”

 

Link naar verkoopsite Blom www.blom-klaaswaal.nl