hero

RoosRos kiest

Verhalen/15 March 2023

Disruptie, niet alleen een bedreiging, maar juist ook een kans voor een transitie, voor een kanteling. Een onderstreping dat we maximaal moeten inzetten op innovatie.

Het woord dat deze tijd kenmerkt is disruptie, oftewel verstoring. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, alarmerende rapportages van de Verenigde Naties. Je kunt er niet om heen; de urgentie is hoog. Disruptie van vrede, veiligheid en nieuwe verhoudingen. Dit verstoort economische wetmatigheden en versterkt een verandering van perspectief. Enorme prijsstijgingen, inflatie, veranderend consumentenvertrouwen en op veel vlakken tekorten.

We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis. Hoe positioneren wij ons als architectenbureau? Hoe nemen we verantwoordelijkheid? Duidelijke keuzes maken. Nog meer inzetten op toekomstgerichte architectuur en aantoonbaar gezond bouwen.

Disruptie, niet alleen een bedreiging, maar juist ook een kans voor een transitie, voor een kanteling. Een onderstreping dat we maximaal moeten inzetten op innovatie.

RoosRos kiest. We zetten zoveel mogelijk in op innovatie. In de dagelijkse praktijk, tijdens ‘plan aan de muur’ besprekingen en in projecten. Soms in kleine stapjes, soms met een grote sprong. Soms met vallen en opstaan. Vanuit de RoosRos Academie nodigen we goede sprekers uit, houden we projectpresentaties en organiseren we in 2023 weer twee mooie boostdagen met ons team.

Enerzijds werken we aan ‘houd de zaag scherp’: we blijven up-to-date op het gebied van o.a. ontwerpmethodiek, bouwtechniek, bouwkosten, wet- en regelgeving en nieuwe duurzame materialen. We bouwen verder aan generatief design, state of the art BIM-modellen.

Anderzijds stimuleren we ons team om nieuwe mogelijkheden en innovaties binnen projecten toe te passen. Drie actuele voorbeelden:

  1. We werken momenteel aan een volledig houten kantoor met biobased materialen. Een concrete opgave als een vervolg op de Exploded View Beyond Building (Dutch Design Week en Floriade 2022). Van paviljoen naar compleet kantoor.
  2. We ontwerpen aan een integraal landschappelijk plan voor een innovatief agrarisch bedrijf waarbij regeneratieve landbouw en biodiversiteit leidmotief is. Van land tot klant komt hier heel letterlijk op één erf tot uiting.
  3. Betaalbaar wonen. Hoe kunnen we modulair en betaalbaar bouwen? Woningen uit de fabriek. Samen met Daiwa Housing werken we aan een circulair concept Moodumoo.

RoosRos kiest. In het RoosRos Lab zal opnieuw gewerkt worden aan bijzondere innovaties die los staan van onze dagelijkse praktijk. Dit jaar innoveren we aan een ‘drijvende autarkische vakantiewoning’.

Wil jij ook mee-innoveren? Klik dan hier!