hero

RoosRos @ Dutch Design Week 2020

Nieuws/20 October 2020

RoosRos is dit jaar aanwezig op de Dutch Design Week als onderdeel van het project Moodumo. Moodumo is een samenwerking van de familiebedrijven Jan SnelTheo Pouw Groep en Van den Pol Elektrotechniek. Samen met RoosRos Architecten gaan zij aan de slag om het woonconcept te ontwerpen. We voelen een grote verantwoordelijkheid om gezonder, duurzamer en circulair te bouwen. Samen zoeken we naar nieuwe toepassingen van (biobased) materialen, nieuwe manieren van wonen en naar andere wegen om 'waarde te creëren'. 

Moodumo is partner van de The Embassy of Circular & Biobased Building op de Dutch Design Week. Binnen deze Embassy worden de mogelijkheden van biobased materialen en circulaire methodieken zoals losmaakbaarheid, modulariteit en urban mining onderzocht. Het doel is om tot unieke, echt duurzame, levensloopbestendige woningen te komen. De nood voor betaalbare duurzame nieuwe woningen is hoog. Gemeenten en steden lopen tegen de grenzen van verdichting en leefbaarheid aan en grote vraagstukken zoals de stikstofdiscussie vertragen de bouw. Starters maken vrijwel geen kans op de huidige woningmarkt en mensen zonder vermogen kunnen enkel dromen van een eigen huis. Dat kan en moet anders!

Om tot betaalbare duurzame woningen te komen moeten we niet alleen bouwen, maar ook het wonen zelf en de hele keten opnieuw durven te bekijken. Daarom start Moodumo tijdens de Dutch Design Week met een grootschalig onderzoek naar de toekomst van betaalbaar een duurzaam wonen; Moodumo Vraagt. Dit willen we doen met zoveel mogelijk partijen. Dus ook met jou! Denk mee over dit nieuwe woonconcept en vul het onderzoek in op www.moodumovraagt.nl.

Juist in deze tijd waarin we ons, mede door Covid-19, in versneld tempo anders ten opzichte van elkaar en de wereld om ons heen zijn gaan verhouden is het thema van de Dutch Design Week ‘The New Intimacy’ relevanter dan ooit. De week staat in het teken van de zoektocht naar nieuwe vormen van intimiteit in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, ongelijkheid en armoede.

De editie van dit jaar zou een intiem festival zijn dat zowel live als digitaal zou plaatsvinden. Vanwege de verwachte impact van COVID-19 hebben de organisatoren van de Dutch Design Week besloten om een virtuele festivalervaring te ontwikkelen waarbij het leggen van deze verbindingen alsnog centraal zal staan.

De Dutch Design Week is afgelopen zaterdag van start gegaan en zal duren tot zaterdag 25 oktober. Het onderzoek Moodumo Vraagt en het ontwerpen van het nieuwe woonconcept zal ook na afloop van de Dutch Design Week gewoon verder gaan. Houdt de website in de gaten voor updates over de voortgang.