hero

Rietveldschool Badhoevedorp

Nieuws/03 July 2020

Werken aan een echte ‘Rietveld’. Een prachtige opgave voor de realisatie van de uitbreiding van de Rietveldschool in Badhoevedorp.

Respect voor historie
De Rietveldschool in Badhoevedorp wordt een flexibele vrije leeromgeving waar ieder kind de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Een uniek onderdeel van dit project is dat het door Gerrit Th. Rietveld ontworpen bestaande schoolgebouw. Deze zal worden gehandhaafd en gerestaureerd. Door middel van een geraffineerde verbinding wordt het historische deel van het gebouw met de nieuwbouw. Drie vleugels zorgen voor verbinding tussen het nieuwe en oude gebouw. De school is met respect voor historie ontworpen; veel oorspronkelijke details van het gebouw zijn bewaard; karakteristieke elementen zoals de schoorstenen blijven gehandhaafd. De buitenzijde van de nieuwbouw borduurt voort op de volume-architectuur van het bestaande deel en krijgt een horizontaal gearticuleerde gevelindeling.

Een gezond groen hart
Projectarchitect Henk de Gelder: 'Centraal in het ontwerp staan de patio’s. Deze groene ‘leertuinen’ vormen als het ware een natuurlijke overgang tussen het historische gebouw en de nieuwbouw. Rondom deze patio’s zijn de lokalen en leerpleinen (gericht op Dalton-onderwijs) gesitueerd. De patio’s zorgen voor daglicht in het hart van het gebouw en verbinden de verschillende lokalen en leerpleinen ruimtelijk en visueel met elkaar. Ook zullen deze tuinen gebruikt worden voor buitenonderwijs. Een gezonde leeromgeving met licht en lucht!'

Een toekomstgerichte structuur
Door de vrij indeelbare gebouwstructuur kan het gebouw meebewegen met de ontwikkelingen in het onderwijs', vertelt architect Austin Schulte Fischedick. 'Rondom het hart met de centrale functies bevinden zich de leerpleinen en lesruimten. Van hieruit wordt ook de eerste verdieping ontsloten middels een ruimelijke vide. De vormgeving van het interieur is ingetogen en krijgt een neutraal kleurenpallet: grijstinten, hout en steenachtige kleuren.