hero

Chef Cuisinier

Verhalen/06 July 2020

De rol van architect gaat veel verder dan het maken van goede architectuur en van prachtige details. Gaat verder dan het maken van een toekomstgerichte en aantoonbaar gezonde omgeving. De architect maakt ook verbinding… Juist die rol is van groot belang voor het slagen van een project.

De Chef Cuisinier in het proces. Ofwel de rol van verbinder of die van integrator. Met ons strategisch team hebben wij recent nagedacht over de definitie èn de benodigde competenties. Voor nu en voor in de toekomst. Om nog beter bij te kunnen dragen aan Respectvol Rentmeesterschap.

Vanuit een diepere gedachte…
Onmisbaar: een duidelijke visie vanuit een gedragen ideologie. De integrator zorgt er voor dat deze visie ontwikkeld en verdiept wordt. In co-creatie met de opdrachtgever en andere stakeholders. De integrator is aanjager, inspirator en soms zelfs entertainer. Hij of zij is creatief en stelt de juiste vragen; op zoek naar de vraag achter de vraag. Tegelijkertijd ook realist en met twee voeten in de klei; het spel binnen de kaders.

Ingrediënten samenvoegen tot een excellent gerecht…
Alle neuzen dezelfde kant op. De integrator verbindt. Samen werken aan een gezamenlijk doel. De integrator brengt deelaspecten van het ontwerp- en bouwproces bij elkaar en zorgt voor integratie en samenhang. Het digitale gebouwmodel BIM helpt daarbij. De integrator als een spin in het web tussen de betrokken partijen in het proces. Eén plus één is meer dan twee. Vertaalt vakjargon in begrijpelijke Jip en Janneke taal.

Met verrassende accenten…
De integrator creëert en voegt waarde toe. Zoekt naar het beste antwoord en is bereid om ook verrassend andere disciplines aan het proces toe te voegen. Bijvoorbeeld een omgevingspsycholoog of een bouwpatholoog. Betrokken van het begin tot het einde van de gebouwcyclus. Van eerste initiatief tot aan de herbestemming of demontage van het pand.

Een recent voorbeeld van zo’n beginfase is de ‘Beweegbox’; een innovatief concept over bewegen; samen met sport- en bewegingsdeskundigen, inrichters van sportaccommodaties, een bouwer en diverse leveranciers is door RoosRos een nieuw product ontwikkeld. Van een droom naar een concreet product.

Een ander voorbeeld, van het einde van de levensduur van een gebouw; het herbestemmen van de bestaande haven-fruitloodsen in het Merwe4 gebied in Rotterdam. Een nieuw leven voor bestaand vastgoed; een transformatie tot hippe werkplekken voor innovatie en start-ups.

Chef cuisinier
De integrator als chef cuisinier. Prachtige ingrediënten, een goed recept, de juiste verhoudingen en heel veel liefde en aandacht… Een goede chef-kok is in staat om deze samen te brengen tot een fantastische culinaire ervaring. Zo streeft de integrator van RoosRos ook naar prachtige ervaringen in het ontwerp- en bouwproces. In het belang van gezonde en toekomstgerichte architectuur! En dát is weer relevant voor ons allemaal.