hero

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Nieuws/26 April 2023

Onze oud-directeur en mede naamgever van ons bureau Mart Ros heeft op 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

In de toespraak van burgemeester Aptroot werd stilgestaan bij zijn bijdrage aan het architectuurdebat, zijn inzet voor ruimtelijke kwaliteit (in ondermeer de Hoeksche Waard), diverse bestuursactiviteiten en verschillende maatschappelijke vrijwilligersactiviteiten. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van deze activiteiten, met als zwaartepunt op het gebied van cultureel erfgoed, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Mart Ros te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Fotografie: Casper Streefkerk