hero

Puzzel in Puttershoek

Nieuws/31 May 2022

In het kader van ruimtelijke ordening  en de woonopgave is het belangrijk dat er nieuwe woningen gebouwd worden in Nederland. Daarbij is het van belang dat dit gebeurt binnen de rode contouren, ter bescherming van het buitengebied. Inbreidingslocaties bieden hier goede mogelijkheden voor, zo ook in Putterhoek.

Aan het Schouteneinde komen 15 woningen die RoosRos in samenspraak met omwonenden ontwierp, met als doel om de plek een kwaliteitsimpuls te geven.

Uitdagende opgave
De unieke plek met een rijke geschiedenis maakte het ontwerpen van deze woningen een uitdagende opgave. Een extra complexiteit was om rekening te houden met de boezemkering en de molenbiotoop . Om gezamenlijk tot een integraal plan te komen is een intensief traject gestart. Het intensieve traject, bestaande uit dialogen voeren met omwonenden, het waterschap en de molenstichting, is van grote toegevoegde waarde geweest voor de co-productie van architecten Henri Zwerus en Ronald van der Meer.

Uitzicht op Schouteneinde
De vijftien woningen zijn verdeeld over vijf woningen aan de voorzijde uitkijkend op het Schouteneinde en tien woningen grenzend aan het polderlandschap. De vijf woningen aan de voorzijde doen mee in de lintbebouwing en zijn op een eigentijdse manier vormgegeven. Deze woningen krijgen een split-level, waardoor de woonkamer extra ruimtelijke kwaliteiten krijgt.

Transparant
De woningen aan het polderlandschap zijn passend bij de omgeving ontworpen door het gebruik van aardse kleuren. De grote raampartijen halen het polderlandschap tot in de woning naar binnen en bieden de bewoners een wijds uitzicht. Door de aanwezigheid van de naastgelegen molen (en de bijbehorende molenbiotoop) hebben deze woningen geen kap gekregen maar een plat dak. Zo blijft de molen zichtbaar vanaf het dorp en vangt de molen voldoende wind. Een vaste lift kan eenvoudig ingepast worden in de woningen, wat de woningen levensloopbestendig maakt.

Doorzichten
De overgang van het dorp naar de polder wordt extra versterkt middels doorzichten; openingen tussen de verschillende woningen waardoor men vanaf het Schouteneinde zicht houdt op de polder. Ronald vertelt: “Dit hebben we gedaan door informele paden tussen te woningen te laten lopen. Deze paden komen uit op het woonerf tussen de twee rijen woningen en zijn ingebed in de lokale verkavelingsstructuur en in de huidige stedenbouwkundige situatie.”

Energieneutraal
De woningen worden energieneutraal. Doormiddel van W.K.O installaties worden de woningen vanuit de bodem gekoeld en verwarmd. Deze installaties hebben een verminderde energiebehoefte. De restante behoefte wordt opgewekt door zonnepanelen.    

De woningen staan op dit moment in de verkoop. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de woningen of de verkoop ervan? Bekijk dan deze website: Op Pieters' Landeke | Wonen in rustiek Puttershoek (pieterslandeke.nl)