hero

Oplevering Fort Buitensluis

Nieuws/14 September 2023

Op de Open Monumentendag 2023 werd de restauratie van het hoofdgebouw van Fort Buitensluis opgeleverd. In aanwezigheid van diverse genodigden, waaronder Jack de Leeuw (voorzitter Stichting Fort Buitensluis), André Köster (directeur restauratie bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg), Jaap Orgers (directeur RoosRos Architecten) en wethouder Harry van Waveren, verrichte gedeputeerde Meindert Stolk van provincie Zuid-Holland de officiële handeling.

Authentiek karakter
De gevel van het hoofdgebouw, de bomvrije kazerne werd met behoud van het authentieke karakter grondig gerestaureerd. Ook het dak van het fort werd gerestaureerd. Jaap Orgers: “Bij de restauratie van het pand uit 1793 is terughoudendheid betracht waarbij de invloed van de tijd (verweringen, mossen, etc.) nog steeds te zien is op het metselwerk. Binnen zijn er prachtige doorkijkjes en speelt het zonlicht een spel van licht en donker.

Nieuwe functies
In de toekomst wordt er een restaurant en vergaderlocatie gerealiseerd in het Fort. Hier heeft RoosRos Architecten een plan ontwikkeld. Bijzonder element hierbij is de aanbouw in de aarden wal met toiletten, keuken en technische voorzieningen. Een snede dwars door het gebouw toont in de toekomst de stoere opbouw van het pand en de verschillende lagen van de militaire geschiedenis.