hero

Kruisbestuiving bij bijzondere opdracht

Nieuws/28 February 2024

Wij geloven sterk in samenwerking. Door een gezonde kruisbestuiving met opdrachtgevers, gebruikers, leveranciers en partners ontstaan in onze optiek de mooiste dingen. Een goed voorbeeld daarvan is onze samenwerking met het Haarlemse DOKA Concepts, dat de upgrade van een monumentaal schoolgebouw vanuit een heel ander perspectief benadert dan wij. En dat daardoor wederzijdse inspiratie oplevert.

 

 

Toekomstgericht onderwijs in verouderd pand
Het CSB is gevestigd in een rijksmonumentaal pand dat rond 1960 ontworpen is door de architecten Marius Duintjer en Dick van der Kiel, en kunstenaar Charles Karsten. In latere jaren zijn er nog enkele aanbouwen geplaatst. Een prachtig gebouw met een architectuur die ons zeer aanspreekt! Licht, lucht en ruimte. De school heeft Millennium Skills opgenomen in het onderwijsprogramma, ofwel 21ste-eeuwse vaardigheden als Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business School. Om het onderwijs hiervoor te faciliteren, vroeg het bestuur verschillende bureaus met een visie te komen op hoe dit onderwijs in het monumentale, wat verouderde deel van het gebouw ingepast kon worden. Zowel RoosRos als DOKA Concepts leverde een visie in.

Complementaire werkwijzen
Namens RoosRos Architecten was architect Martijn van Leeuwen hiervoor verantwoordelijk. Hij vertelt: “In onze visie stellen wij de eisen en wensen van de gebruikers centraal, en houden we tegelijk de monumentale status van het pand in ere. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat wij de gebruikers willen helpen ook in de toekomst makkelijker met hun monumentale gebouw om te gaan. DOKA Concepts wilde eerst in samenwerking met de opdrachtgever op zoek naar het unieke DNA van de school, om dat vervolgens mee te nemen in het uiteindelijk ontwerpvoorstel. Het schoolbestuur concludeerde op basis van de voorstellen dat onze werkwijze en die van DOKA Concepts zo complementair waren, dat ze beide partijen uitnodigden om de uiteindelijke opdracht samen aan te pakken. Een vraag die wij volmondig met ja beantwoord hebben. En DOKA gelukkig ook.”

Unieke handleiding
In samenwerking met de school zijn de partners nu bezig om de verschillende toekomstige skill-labs te programmeren. Wat moet erin en hoe maak je dat passend in het gebouw? Uiteindelijk levert dat een programma van wensen op voor deze skill-labs, maar ook voor de pauzeruimtes, docentenvertrekken en werknissen op de gangen. Deze opgave valt grotendeels in het niet-monumentale deel van het gebouw, maar hangt desondanks wel samen met het monumentale karakter. Martijn van Leeuwen licht toe: “Het moet één gebouw blijven, dat niet uit elkaar valt in een nieuw en een ouderwets gedeelte. De school moet dus een eigentijdse uitstraling krijgen, passend bij de monumentale status.”

Om dat doel nu en in de toekomst te bereiken, helpt RoosRos de school met een bijzondere oplossing. In overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een traject gestart dat uiteindelijk moet leiden tot een soort praktische handleiding voor toekomstige upgrade-werkzaamheden aan het monumentale schoolgebouw.

Respectvol Rentmeesterschap
Martijn van Leeuwen vertelt: “Een monumentaal schoolgebouw laten meebewegen met de ontwikkelingen in het onderwijs brengt nogal wat eisen en randvoorwaarden met zich mee. Hoe zorg je nou dat als er over een paar jaar twee lokalen opnieuw moeten worden ingericht, dat gebeurt met respect voor het monument, maar zonder dat de schoolleiding opnieuw het wiel moet uitvinden in een lang traject met de commissie? Wat kan er, wat mag er en wat moet er? Daar ontwikkelen wij nu een helder en duidelijk raamwerk voor, waaraan wij de huidige opgave toetsen en waaraan de schoolleiding ook in de toekomst opgaven kan toetsen. Zo maken wij het de school makkelijker én houden wij een monumentaal gebouw in ere. Een mooi en leerzaam project, dat perfect aansluit bij onze missie Respectvol Rentmeesterschap.”