hero

KC Koningskwartier: paviljoen in het groen

Nieuws/04 May 2023

In november 2022 is in de wijk Koningskwartier in Zevenhuizen een nieuw schoolgebouw opgeleverd en in gebruik genomen. Het gebouw geeft ruimte aan een inter-confessionele basisschool met daarin kinderopvang: kindcentrum (KC) Konings-kwartier. Het kindcentrum onderscheidt zich van de baksteen-architectuur van de wijk en is ontworpen als een paviljoen in het groen.

In het nieuwe kindcentrum kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar terecht. De architecten van RoosRos - Nikki de Boer en Martijn van Leeuwen - ontwierpen voor KC Koningskwartier een toekomstgericht en kindvriendelijk gebouw waarin een heldere, overzichtelijke indeling kinderen overzicht en houvast geeft.

Heldere opzet
Overzichtelijkheid en duidelijkheid stonden centraal in het ontwerp. Van Leeuwen vertelt: “Ik wilde een heldere opzet realiseren met een duidelijke, functionele plattegrond die voor kinderen logisch en vanzelfsprekend voelt. Dat heeft geresulteerd in een langwerping volume met aan weerszijden lokalen langs een lange, verbindende binnenstraat. Deze straat vormt het hart van de school.” Er was vanuit de school een wens om een ruimte te hebben waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. Door de centrale straat flink breed te houden, doet hij nu ook dienst als activiteitenlocatie. Beneden in het gebouw situeerden de ontwerpers het dubbele speellokaal en een grote gymnastiekruimte. Die ligt iets verdiept, wordt ook gebruikt als aula en is voor grote bijeenkomsten te koppelen aan de entreehal.

Flexibel en toekomstgericht
Bij RoosRos is toekomstgericht ontwerpen altijd een belangrijk thema. Ook dit nieuwe schoolgebouw is zo bedacht dat het in de toekomst met veranderende onderwijs-methoden of gebruikstoepassingen kan meebewegen. Van Leeuwen licht toe: “Het gebouw heeft geen draagmuren maar kolommen, zodat het interieur flexibel en zonder ingrijpende structurele ingrepen kan worden aangepast. Op de verdieping hebben we sommige lokalen weggelaten, zodat de gang uitwaaiert naar de gevel en daar een groot, open lesgebied ontstaat. Mocht het bestuur daar alsnog lokalen willen maken dan zijn er heel eenvoudig drie of vier extra lokalen te realiseren.”

Natuurlijke uitstraling
Het interieur is prikkelarm en heeft, net als het exterieur, een natuurlijke uitstraling. Subtiele kleuraccenten highlighten bijzondere elemen-ten in het gebouw en waar mogelijk is er gebruik gemaakt van hout en hergebruikte of biobased materialen. Het overstekende dak en de houtskeletbouw gevels met natuurlijke isolatie zorgen voor een aangenaam binnen-klimaat. Door de naar buiten stekende gevelbanden ontstaat passieve zonwering om hittestress en onnodig te moeten koelen te voorkomen. Een groene zoom op maaiveld-niveau rondom het gebouw verbindt binnen met buiten en vormt de overgang tussen de lokalen en de speelpleinen. Vanuit de circulariteits-gedachte zijn er verschillende hergebruikte materialen onderzocht en toegepast. Zo is het grootste deel van de plafondplaten hergebruikt net als het constructiehout in de luifels.  

Licht en verwelkomend
Het gebouw is vormgegeven als een vriendelijk, licht paviljoen dat je uitnodigt in het groene hart van de wijk Koningskwartier. Het gebouw vormt een mooi contrast met de traditionele woningbouw van de wijk. De architecten hebben gekozen voor lichte en duurzame materialen, zoals lichte staalconstructies en plaatmateriaal op de gevel. Door zo min mogelijk steenachtige materialen te gebruiken is enerzijds een zacht en toegankelijk gebouw gerealiseerd, dat anderzijds vanuit duurzaam-heidsoogpunt licht en flexibel te bouwen was.