hero

‘De opdrachtgevers zijn blij, de gebruikers zijn blij, wij zijn blij’

Nieuws/10 May 2023

In ons werk bij RoosRos volgt de vorm altijd de functie. Maar de ene keer is de correlatie tussen die twee duidelijker dan de andere. Bij de nieuwbouw van Kindcentrum De Vlinderboom in Pijnacker is de relatie tussen de functie en de vorm kristalhelder: het gebouw is een letterlijke vertaling van de onderwijsvisie van De Vlinderboom.

De Vlinderboom is een integraal kindcentrum met een sterke verwevenheid tussen de dagopvang en het reguliere onderwijs. De organisatie biedt kinderen een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar. RoosRos architect-partner Martijn van Leeuwen is de projectarchitect van de nieuwbouw van de school, waarvan de structuur is opgezet door voormalig RoosRos-collega Henno Westeneng.

Co-creatie met gebruikers en opdrachtgevers
Van Leeuwen vertelt: “De gemeente Pijnacker was opdrachtgever voor deze nieuwe school, waarna wij in co-creatie met de gemeente en een team van de kinderopvang en de docenten het ontwerp verder hebben ontwikkeld. Wat het mooie is aan deze nieuwe school is dat het gebouw een letterlijke vertaling is van hun onderwijsvisie. De doorlopende leerlijn zie je fysiek in het gebouw terug.”

Van de ene naar de andere kant
Die doorlopende leerlijn is vertaald in vijf herkenbare clusters voor verschillende leerlinggroepen en leeftijden, die langs een doorlopende centrale gang liggen. De centrale as zorgt voor een transparante, lange zichtlijn die alles aan elkaar verbindt. Eenvoudig gezegd begint een kind als baby aan de ene kant van het gebouw en eindigt het twaalf jaar later aan de andere kant, klaar om naar de middelbare school te gaan.

Kleine, herkenbare wereldjes
Van Leeuwen: “De kinderen in het gebouw zijn gedurende hun tijd daar eigenlijk continu op weg naar de volgende fase, maar bewegen zich altijd in hun eigen, herkenbare wereldje rond een leerpleintje met vier lokalen. Dat geeft vertrouwen, gewenning en overzicht. Ieder leerpleintje heeft twee lokalen die te koppelen zijn door schuifdeuren, zodat duoklassen kunnen samenwerken.”

Logisch en efficiënt
Door deze indeling kon het team een logische en tegelijk zeer efficiënte plattegrond maken, waarin er bijna geen ruimte verloren gaat aan gangen. Vrijwel alle ruimte is benut voor de leerpleinen. In het midden is een centraal hart met ontmoetingsruimte gekoppeld aan een speellokaal. Er is een open keuken voor de personeelsruimte, maar die is ook te gebruiken voor lesdoeleinden. In speciaal ontworpen bergingen en garderobenissen bij de lokalen hebben Van Leeuwen en zijn team slimme oplossingen gecreëerd voor het wegbergen van spullen. Dit voorkomt rommel en houdt het gebouw rustig en overzichtelijk.

Relatie met buiten
Bij RoosRos streven wij altijd naar het creëren van gezonde gebouwen en dat geldt nog eens extra voor schoolgebouwen. Van Leeuwen: “Daarom heb je vanuit de leerpleinen over de nissen heen een mooi zicht naar buiten. Overal in het gebouw heb je een relatie met de buitenwereld. Omdat de school aan de rand van het dorp ligt, heb je ook vanuit de lokalen een geweldig uitzicht over weiden en het groen van de Ackerdijkseplassen.”

Prikkelarm en subtiel
Het molestbestendige interieur van de school heeft prikkelarme kleuren, met her en der een subtiele accentkleur. Zo is ieder wereldje toch herkenbaar voor de kinderen, maar spat het kleurgebruik er niet vanaf. Aan de buitenzijde is er boven de entree een kleurrijk accent gecreëerd, zodat de entree vanaf de verschillende aanrijroutes goed zichtbaar is. De gevel volgt door vertrapping de vorm van de kavel en geeft kinderen een kleinschalig, zacht en vriendelijk gevoel aan de pleinzijde. Aan de straatzijde is het ontwerp dwingender en strakker met minimalistisch gedetailleerde raamopeningen. Collega’s Frans van Heemst en Harwin Meerkerk verzorgden het projectmanagement en het technisch ontwerp.

Blij
Martijn van Leeuwen: “Begin 2023 is het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen. We hebben onlangs met de gebruikers geëvalueerd of alles werkt en of al onze ideeën uitpakken zoals we ze bedacht hebben. En dat is gelukkig het geval. De opdrachtgevers zijn blij, de gebruikers zijn blij, wij zijn blij. Een perfect resultaat dus.”

Fotografie: Luc Büthker