hero

Intelligente constructies

Verhalen/01 April 2022

De aarde is een gesloten systeem met eindige (fossiele) bronnen van bouwstoffen en energie maar ook oneindige bronnen zoals zon, wind en hernieuwbare materialen. Door de huidige lineaire economie ontstaat schaarste van diverse bronnen of ze raken zelfs op. Verloren fossiele stoffen komen niet meer terug. Hoe gaan we deze schaarste tegen?

Henri Zwerus, Directeur-Architect bij RoosRos Architecten, ging in gesprek met Paul Korthagen, Directeur-Constructeur bij IMd Raadgevende Ingenieurs. In 2008 ontstond een waardevolle samenwerking tussen RoosRos en IMd. Sinds die tijd zijn innovaties rondom duurzaamheid en het hergebruiken van materialen hét onderwerp van gesprek. 

Hoe versterken de visies van RoosRos en IMd elkaar?
Paul: “Vanuit IMd streven we naar het ontwerpen van een slimme draagconstructie. Slim in de zin van goed te bouwen, goed betaalbaar zijn, een constructie die duurzaam is. Op het gebied van duurzaamheid behoort IMd dan ook tot een van de koplopers in de constructieve wereld. We zijn altijd op zoek naar innovatieve oplossingen.”

Henri: “We zijn ons er beide van bewust dat bronnen en bouwstoffen niet oneindig zijn. Daarbij voelen we ons vanuit RoosRos Architecten verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Onze overkoepelende visies zorgt voor een fijne samenwerking met IMd. Na zoveel jaar voel je elkaar naadloos aan. Daarbij begrijpen zij onze visie en denken ze mee in de mogelijkheden van het verduurzamen van onze ontwerpen. Zo zijn er al heel wat gebouwen tot stand gekomen. We blijven elkaar inspireren en prikkelen om nieuwe innovaties te ontdekken en toe te passen.”

Op welk project zijn jullie het meest trots?
Paul: “Bij het project De Boezem & Co heeft duurzaamheid een grote rol gespeeld. Bij dit project hebben we innovaties doorgevoerd door er met veel enthousiasme aan te beginnen en dan zien we wel waar het schip strandt. Uiteindelijk hebben we onder andere gebroken stoeptegels verwerkt in het gebouw en zijn de vloeren van een aantal gesloopte woningen gebruikt om een dragend skelet van te maken. Dat zijn echt hele leuke ontwikkelingen die we gezamenlijk voor elkaar krijgen.”

Henri: “Ook de school aan de Avignonlaan in Eindhoven is hier een mooi voorbeeld van. De hoge ambities op het gebied van duurzaamheid zijn vertaald in het ontwerp. Zo is het staalskelet uit de bestaande schoolgebouwen zoveel mogelijk als donorstaal hergebruikt. De bestaande stalen liggers zijn hierbij als nieuwe kolommen ingezet en ook de oude kozijnen hebben een tweede leven gekregen.”

Wordt een duurzaam gebouw de nieuwe norm?
Paul: “Bij nieuwe projecten is het voor ons altijd de uitdaging om een constructie te bedenken waarmee we materialen kunnen hergebruiken of besparen. Een tekening maken voor een gebouw waar heel veel materialen in gestopt worden terwijl het ook anders kan, voelt niet goed.”

Henri: “Het bijvoeglijk naamwoord ‘duurzaam’ kan op allerlei manieren geladen worden. Belangrijk is inderdaad – wat Paul hiervoor al aanhaalt – dat je een intelligente constructie ontwerpt. Hier overlappen de visies van onze vakgebieden en inspireren we elkaar.”