hero

Aloysius Stichting vestiging Eindhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven en Dura Vermeer Bouw Zuid heeft RoosRos Architecten in bouwteam een duurzame energie-neutrale school ontworpen. Het schoolgebouw aan de Avignonlaan is geschikt voor een breed hedendaags én toekomstig aanbod van onderwijs en zorg voor ruim 600 leerlingen uit het speciaal onderwijs. Het gebouw biedt onderdak voor leerlingen van oorspronkelijk 3 scholen van de Aloysius stichting. Om de kleinschaligheid te waarborgen is er voor ieder domein een eigen cluster met een eigen entree.

Kleinschalig en geborgen
Om de kinderen en jeugdigen met een specifieke leer-en/of ontwikkelingsvraag van gedrag een tweede thuis te bieden is de school kleinschalig en geborgen opgezet. Het lokaal is de huiskamer voor de leerling. Het gebouw is vanuit twee patio’s ontworpen, waardoor alle lokalen en kantoren veel daglicht krijgen. Hierbij is de keuze gemaakt om de lokalen wel zicht naar buiten te geven maar weinig zicht naar binnen te creëren om rust te waarborgen. Door de centrale positie van de hal en de ruim uitgevoerde nevenentrees blijft het gebouw compact met korte looplijnen. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen.

Duurzaam en energieneutraal
De hoge ambities op het gebied van duurzaamheid zijn vertaald in het ontwerp. Zo is het staalskelet uit de te slopen bestaande schoolgebouwen zoveel mogelijk als donorstaal hergebruikt. De bestaande stalen liggers zijn hierbij als nieuwe kolommen ingezet. Daarnaast hebben ook de oude kozijnen een tweede leven gekregen. Ook zichtbare elementen als plafondlatjes en de afdekkers van de balustrades zijn uit een voormalige school ‘geoogst’. Het gebouw heeft een goede isolatieschil, is koudebrugvrij en tochtdicht ontworpen. Daarnaast heeft het een duurzame opwekking van energie waardoor het gebouw volledig energieneutraal is.

Flexibel en toekomstgericht
Doordat er in het ontwerp geen dragende wanden zijn toegepast kunnen er in de toekomst meerdere lokalen worden samengevoegd. Dit maakt meerdere onderwijsvormen mogelijk en geeft het onderwijsgebouw een flexibel en daarmee toekomstgericht karakter.

Foto's: Dura Vermeer