hero

Het Nieuwe Normaal

Nieuws/19 March 2024

Koplopers Zuid-Holland tekenen het manifest voor de nieuwe standaard circulair bouwen. Samen versnellen wij de circulaire bouweconomie in de provincie Zuid-Holland. Innovatieve koplopers uit de provincie kwamen samen bij NICE Developers in Rotterdam om het manifest Het Nieuwe Normaal te ondertekenen.

Architect-partner Mark Boschman: “Binnen RoosRos architecten zijn we al jaren intensief bezig met circulariteit. Een logische vervolgstap is het ondertekenen van het manifest het Nieuwe Normaal. Mooie voorbeelden van intrinsiek circulaire projecten zijn De Boezem Oud-Bijerland en Boerderij Vlakkenburg Rhoon. De komende tijd gaan we circulariteit nog verder inbedden in onze dagelijkse praktijk.”

Het Nieuwe Normaal
Het Nieuwe Normaal, dat eerder landelijk werd gelanceerd op 7 december 2023, biedt een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties voor de bouwsector. Het Het Nieuwe Normaal is geinitieerd vanuit de vraag van 6 grote opdrachtgevers en 6 grote opdrachtnemers om één taal te creëren voor circulair bouwen. En is opgesteld in samenwerking met Cirkelstad, Alba Concepts, Copper8, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft. Ruim 100 opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector – verspreid over het land – hebben zich inmiddels al achter dit initiatief geschaard en het manifest ondertekend. Vandaag was het moment voor Zuid-Hollandse organisaties om het manifest te ondertekenen.

Waarom een nieuwe normaal?
Om de bouwopgave en het klimaatvraagstuk in balans te brengen zal er anders ge- en verbouwd moeten worden. Het Nieuwe Normaal biedt handvatten om dit te doen, als raamwerk voor gebouw, gebied en infra. Het maakt circulair bouwen eenduidig en concreet.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “We moeten de transitie naar een circulaire samenleving zo spoedig mogelijk versnellen om onze klimaatambities voor 2030 én 2050 te realiseren. Hier maken wij ons samen met innoverende bedrijven, kennisinstellingen en vernieuwersnetwerken hard voor. Een initiatief als Het Nieuwe Normaal biedt bouwbedrijven een leidraad die nodig is om onze gezamenlijke doelen te halen.”

Week van de circulaire economie
De bijeenkomst in Rotterdam vond plaats in de Week van de Circulaire Economie en werd georganiseerd door Cirkelstad Zuid-Holland. Aanwezigen gingen allereerst in gesprek over circulair bouwen en de implementatie van Het Nieuwe Normaal. Hierin kwam naar voren dat diverse projecten bewijzen dat circulair bouwen kan. En werd er aangegeven stelling te nemen dat dit nog de enige manier van bouwen zou moeten zijn. Want wie wil nou niet in een gebouw wonen met gezonde, aanpasbare en kwalitatief goede materialen in een prettig leefklimaat? Bouwen volgens bouwbesluit is volgens sommige aanwezigen dan ook achterhaald. Tijd voor een nieuwe normaal!  

Ondertekening manifest
Na dit rondetafelgesprek vond de ondertekening van het manifest plaats. Daarop volgde een fotomoment met de ondertekenaars, de koplopers uit de provincie. Waarbij Gemeente Rotterdam, Waal, Elk Groep, Urban Climate Architects, RoosRos Architecten, Meijs Ingenieurs, NICE Developers, Mei architects and planners en QbiQ B.V. hun handtekening zetten. “Het Nieuwe Normaal helpt ons en onze bouwpartners bij het praktisch en inzichtelijk maken van circulair bouwen. Dankzij duidelijke indicatoren en de bewezen instrumenten.”, aldus Rogier André de la Porte – directeur Bestaande Stad [cluster Stadsontwikkeling] gemeente  Rotterdam.

De middag werd opgevolgd door een rondleiding op de bouwplaats van het indrukwekkende project SAWA, het eerste volledig circulaire woongebouw van hout in Rotterdam. Door te bouwen in hout draagt SAWA bij aan CO2-reductie. Doordat er bovendien in plaats van beton droge ballast op de vloeren wordt toegepast, zijn alle gebouwonderdelen demontabel en de materialen herbruikbaar. Naast de innovatieve bouwmethode onderscheidt SAWA zich door het natuurinclusieve ontwerp en het inclusieve woonprogramma met betaalbare en gezonde woningen. Met al deze aspecten vervult SAWA een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam en circulair bouwen.

Doe ook mee!
Wil jij als organisatie versnellen naar een circulaire toekomst? Onderteken dan ook Het Nieuwe Normaal. Door het manifest te onderschrijven geef je aan een eenduidige taal te hanteren over circulair bouwen. Zo maken we Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal. Het manifest is in te zien op www.hetnieuwenormaal.nl. Enthousiast? Neem dan contact op Met Thirza Monster via thirza.monster@cirkelstad.nl.

Thirza Monster, Cirkelstad

Over Cirkelstad
Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private ondernemers die op zoek waren naar concrete oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? En hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Door samen te werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe zienswijzen en handvatten. Vandaag faciliteert de coöperatie meer dan 300 publieke en private koplopers in de versnelling naar een circulaire en inclusieve bouweconomie in Nederland. Ook staat Cirkelstad aan het roer van Het Nieuwe Normaal, de nieuwe standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Ga voor meer informatie naar www.cirkelstad.nl.