hero

Hart voor Ambacht

Nieuws/28 September 2021

Het team van RoosRos Architecten, LAGADO architects en Bosch Slabbers Landschapsarchitecten ontwierp in nauw overleg met een lokale projectontwikkelaar een nieuwe groene woonomgeving voor senioren, starters en gezinnen, midden in Hendrik Ido Ambacht. Het prijsvraagplan versterkt en verbindt de aanwezige waterstructuren, vergroot de biodiversiteit, nodigt uit tot ontmoeten en bewegen en biedt zo een toekomstbestendige impuls aan het dorpscentrum.

Hart voor Ambacht verbindt de kleinschalige wereld van de bestaande oude dorpsontwikkeling van Ambacht in oost-westelijke richting met de grootschalige modernistische structuur langs het water van zuid naar noord. Het ontmoetingspunt tussen deze twee structuren vormt het hart van ons plan: 100 wooneenheden langs een blauwe long die uitnodigt om te verblijven, te sporten, te spelen en te ontmoeten.

Verbinding met het water en het maximaliseren van groen zijn de drijvende krachten achter het ontwerp. Het bestaande water wordt het plangebied ingetrokken en aangesloten op de sloten langs de hoofdweg, waardoor een avontureneiland en een centrale promenade langs het water ontstaat.

Twee appartementengebouwen staan gedraaid uitgelijnd met de bestaande modernistische galerijflats. Aan de andere zijde zijn vier verschillende woonblokken geplaatst rondom een ​​ centrale parkeerstructuur met een royaal openbaar groen/blauw dak dat ruimte biedt aan privé tuinen én deels openbaar toegankelijk is.

Slim ontworpen ondiepe maar brede woningen voor starters op het westen, appartementen en een commerciële en maatschappelijke plint op het noorden grenzend aan het winkelcentrum, cascadegezinswoningen aan het water in het oosten en een verzorgingshuis voor ouderen aan de zuidkant van het blok delen de collectieve tuin en het omliggende groen en water. Een doordacht netwerk van routes door het plangebied verbindt alle verschillende gebruikers.

Het noordelijke blok is zodanig geplaatst dat ereen ​​nieuw voetgangersgericht openbaar plein gecreëerd wordt voor het bestaande winkelcentrum De Schoof; auto's en bussen zijn te gast. Een nieuwe kiosk op de westelijke flank van het bestaande plein geeft beschutting en menselijke schaal aan de buitenruimte en activeert het plein voor De Schoof.

Alle 100 wooneenheden zijn ontworpen in kruislaags gelamineerd hout (CLT), met voornamelijk houten gevels. Levend groen, nestkasten voor vogels en vleermuizen en insectenhotels zijn als architectonische ornamenten geïntegreerd in de gevels en op de toegankelijke groen-blauwe daken.

Hart voor Ambacht biedt zo niet alleen een gezonde, toekomstgerichte en duurzame woonomgeving voor haar bewoners, maar vormt tevens de missing link tussen de bestaande structuren die bij het plangebied samenkomen. Hart voor Ambachtverbindt die tot een nieuw stuk hoogwaardige openbare ruimte, midden in Hendrik-Ido-Ambacht. Ons team heeft gezocht naar een totaalconcept waarbij we de uitwerking met èn voor het dorp – samen met lokale ondernemers – willen vormgeven. Letterlijk en figuurlijk Hart voor Ambacht.

Ons plan heeft een zeer positieve beoordeling gekregen van de jury, maar was niet het prijswinnende voorstel. Wij wensen het team van Blauwhoed veel succes met de realisatie van hun winnende project.