hero

Gezond Paviljoen

Nieuws/15 March 2024

We zijn trots om te mogen vertellen dat we de architectenselectie hebben gewonnen voor de nieuwbouw van christelijk integraal kindcentrum De Meander in Hendrik-Ido-Ambacht. Een belangrijke stap in de realisatie van een nieuwe inspirerende en gezonde omgeving waarin kinderen van 0 tot 13 jaar optimaal kunnen groeien en bloeien.

Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw voor ikc De Meander staat de visie centraal: vanuit het ontwikkelrecht van kinderen een omgeving creëren waarin elk kind zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. Het gebouw zal worden ontworpen als een toegankelijk, transparant en gezond paviljoen. Geïnspireerd door de principes van Jan Duiker's Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind; net als Duiker toen, hebben we de ambitie uniek en vernieuwend te zijn met dit concept voor PIT kinderopvang & onderwjis.

Natuurlijk
Het ontwerp streeft niet alleen naar architectonische schoonheid, maar ook naar een gebouw dat de gezondheid en het welzijn van kinderen en medewerkers bevordert. Met veel natuurlijk licht en een naadloze verbinding met de groene omgeving streven we naar een ontwikkelomgeving die uitdaagt en motiveert.

Paviljoen
Het project zal worden vormgegeven als een paviljoen, harmonieus geïntegreerd in de groene omgeving. Architect John Mol legt uit: “Hoge rondgaande glasstroken met op de hoeken te openen schuifpuien laten maximaal daglicht en frisse lucht toe en maximaliseren het uitzicht. Het gebouw staat zo figuurlijk met open armen naar de maatschappij en creëert een gevoel van verbondenheid met de natuur.”

Dynamisch hart
Het hart van het gebouw,  is het dynamische deel waar binnen en buiten samenkomen. De 'pit', bestaande uit een zitkuil en een tribune, fungeert als het centrale punt  vanwaar alle ruimtes te bereiken zijn. Hier vinden ontmoetingen, spelen en evenementen plaats. De ruimte is semi-openbaar, overzichtelijk maar ook beschut, waardoor juist ook kleine kinderen zich veilig voelen. Spelen, spelend leren, leren en lerend spelen staan centraal. Naarmate je dieper en hoger in het gebouw komt, worden ruimtes intiemer en bieden ze meer privacy. Zo ontstaat een variatie in 'toegankelijkheid' en geborgenheid, van levendigheid naar rust.

Duurzame en flexibele constructie
Het gebouw is ontworpen met een generieke en flexibele opzet, met een houten draagstructuur in de vorm van een molenwiek. De eenvoudige generieke spanten met kolommen in de gevel en tussen de gangwanden zorgen voor vrij indeelbare leszones langs de gevels, waardoor verschillende onderwijsconcepten inpasbaar zijn. De doorlopende ontwikkellijn van 0-13 jaar binnen het integraal kindcentrum wordt zo letterlijk flexibel en doorgaand in te vullen.
Architect Ronald van der Meer:  “Door het casco efficiënt in modules op te zetten, zijn diverse constructiemethodes mogelijk en wordt het budget-technisch haalbaar  om de gehele constructie in hout uit te voeren. Een houten casco legt  CO2 vast, bespaart op afwerkingen en bovenal zorgt de uitstraling hiervan voor een prettige en gezonde verblijfsomgeving.” De structuur van het gebouw is zodanig gekozen dat ook een traditionele constructie mogelijk is.

We kijken ernaar uit om samen met alle betrokkenen aan de slag te gaan en een inspirerende en gezonde omgeving te creëren. Wij en de ander, samen werken aan De nieuwe Meander!