hero

Gebouwen als LEGO

Verhalen/09 September 2020

Wie kent de slogan niet; ‘Van Lego kun je alles maken’. Met een aantal kleine bouwstenen een heel gebouw maken en telkens weer opnieuw. Steeds weer je fantasie de vrije loop laten. In het kader van ‘RoosRos maakt Los-Maakbaar’ doen wij studie naar een flexibel en toekomstgerichte strategie voor gebouwen.

Casus Weener XL – modulair en aanpasbaar
Voor het nieuwe ontwerp van het werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL in ’s-Hertogenbosch hebben wij dit thema ingezet om een aanpasbaar – en daarmee toekomstgericht – ontwerp te maken. Het prijsvraagontwerp is opgebouwd uit een beperkt aantal modulaire elementen die op een vast grid kunnen worden toegepast. Projectarchitect Mark Boschman: “In een breed ontwerpteam hebben wij nagedacht over een integrale oplossing voor de facetten architectuur, bouwtechniek, constructie, installaties, akoestiek en brandveiligheid. Het gebouw is adaptief gemaakt door een uitgekiende aansluiting tussen constructie, wanden en daken te ontwerpen. Los-maakbaar tot in het detail.”

Toekomstgericht bouwen – gelaagd en losmaakbaar
RoosRos is er van overtuigd dat gebouwen die eenvoudig aanpasbaar en dus adaptief zijn bijdragen aan het reduceren van primaire grondstoffen. Door een gebouw te benaderen als een samenspel van verschillende lagen met een eigen functie en een eigen levensduur ontstaan er nieuwe inzichten m.b.t. de toekomstwaarde van het gebouw of van gebouwonderdelen. Tot het einde van dit jaar denken wij met ons team, maar ook met externe professionals, na over dit thema. Binnenkort volgt een blog over ‘Losmaakbaar bouwen’. Daarnaast zullen we de lagentheorie van Steward Brand nader bestuderen en vertalen naar onze praktijk.