hero

“Een millenial en een veertiger staan echt anders in hun carrière”

Verhalen/22 December 2021

Als lerende en toekomstgerichte organisatie besteden wij bij RoosRos Architecten veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers. Anja Nobel - Ros is directeur HRM en samen met Sharon de Vos - Van Vugt verantwoordelijk voor de RoosRos Academie. Wij spraken hen over het idee achter het programma, het afgelopen jaar en de plannen voor 2022.

Anja, kun je allereerst eens uitleggen wat de gedachte achter de RoosRos Academie is?
“Bij RoosRos is het onze missie om toekomstgericht en gezond te bouwen. Die twee begrippen passen wij niet alleen toe in onze ontwerpen, ze vormen het fundament onder alles wat wij doen. En dus ook onder hoe wij met onze mensen omgaan. Toekomstgericht betekent voor ons dat wij medewerkers continu stimuleren en faciliteren om niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed te werken. Dat betekent naast kennisdeling ook dat wij hen helpen vragen te beantwoorden als ‘waar wil ik naar toe, waar ligt mijn passie, waar word ik echt gelukkig van?’. Vervolgens kijken wij hoe wij dat als organisatie kunnen faciliteren. Is dat hier of wellicht ergens anders? Niets ligt vast en wij willen als organisatie met mensen meebewegen. Zie de RoosRos Academie als ons instituut om mensen maximaal te laten groeien.”

Wat voor activiteiten levert dat concreet op?
“Het afgelopen jaar hebben wij onder andere iedere week een kennissessie gehad tijdens de lunch op maandag. Collega’s vertellen iets over een onderzoek waaraan zij werken of presenteren een plan. Soms werd er een externe spreker uitgenodigd. Daarnaast hebben we grote groepen collega’s getraind in persoonlijke vaardigheden en competentieontwikkeling. We streven ernaar iedere collega die training te laten volgen, zodat iedereen hier hetzelfde basisgereedschap heeft.”

Sharon, zijn het dus altijd interne projecten?
“Nee hoor, zeker niet. Jonge ontwerpers die net zijn afgestudeerd volgen bijvoorbeeld het Professional Experience Programme de PEP. Dat betekent meedraaien op grote projecten binnen ons kantoor, maar ook nog naar school en excursies maken met andere jonge architecten. Zo zien ze in korte tijd veel facetten van het vak en leren ze van andere jonge architecten bij andere bureaus. Zo’n PEP staat wel altijd in het teken van je Persoonlijke OntwikkelingsPlan bij RoosRos.”

Hoe krijgt zo’n ontwikkelingsplan vorm?
“Drie keer per jaar heeft iedere medewerkers een ontwikkelgesprek. Wat wil je, wat zijn je korte- en lange termijn doelen en wat heb je daarvoor nodig? We zetten veel in op coaching door collega’s. Zo houden we continu het gesprek over ontwikkeling gaande.”

Jullie noemen jezelf een lerende organisatie. Wat hebben jullie het afgelopen jaar zelf geleerd over de Academie?
Anja: “Mijn grote learning is dat we dingen niet in beton moeten willen gieten. Een keurslijf werkt niet, ik geloof steeds meer in maatwerk. Diversiteit stimuleren en ieder individu tot zijn recht laten komen. Dat is dus soms wat meer puzzelen dan bij standaard vaste functies, maar dat betaalt zich dubbel en dwars uit.”

Sharon: “Door corona heb ik heel veel geleerd over wat er allemaal mogelijk is naast fysiek contact, bijvoorbeeld hoe je digitale tools kunt inzetten voor ontwikkeling. Er is voor mij een wereld opengegaan van webinars en online studiemateriaal.”

Wat zijn tenslotte jullie plannen voor 2022?
Anja: “We gaan door met de standaard training voor nieuwe collega’s. Daarnaast gaan we meer inzetten op intervisie. Dus een projectoverstijgende groep medewerkers bij elkaar zetten en hen een probleem of project laten uitpluizen en daarvan leren. Hoe functioneren we in onze rol en in ons vak? En hoe verhoudt zich dat tot anderen binnen hetzelfde project? Ook gaan we meer generatiebewust opleiden en ontwikkelen. We merken flinke verschillen in behoeften tussen generaties. Een millennial en een veertiger staan echt anders in hun carrière en wij willen iedereen tot zijn recht laten komen. Dat is een zoektocht hoor. Maar het bewijst vooral dat onze RoosRos Academie bestaansrecht heeft. We hebben nog genoeg te doen!”