hero

Dubbele winst in Spijkenisse

Nieuws/14 January 2021

In het najaar van 2020 heeft RoosRos twee mooie selecties voor onderwijsgebouwen in Spijkenisse gewonnen; de nieuwbouw voor IKC Het Sterrenkwartier en de renovatie voor basisschool de Vuurvogel. Samen bouwen aan gezond en toekomstgericht onderwijs!

Sterrenkwartier
IKC Het Sterrenkwartier wordt een nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor de twee basisscholen RKBS Paus Johannes en CBS Marimba met elk een eigen onderwijsconcept, een gymvoorziening, dagopvang en peuteronderwijs Klein Maar Dapper en gedeelde functies. RoosRos ontwierp een flexibel gebouw dat zich kenmerkt door functionaliteit en flexibiliteit.

Architect Dave Dekker: “Het Sterrenkwartier komt op een opvallend groene plek in de verharde stad… en dat brengt kwaliteiten en kansen!” Het plan anticipeert op de kwaliteiten van deze plek. Onderwijsruimten hebben direct zicht op deze blauwgroene oase. De relatie met het park wordt nog eens versterkt door in te zetten op de inrichting van natuur-inclusieve pleinen. Op avontuur en in beweging! Het groen komt tot aan de voordeur, maar stopt daar niet. Over de gevel van het gebouw loopt deze 'groene draad' door!"

Het Sterrenkwartier krijgt een uniforme verschijningsvorm met subtiele accenten zodat iedere gebruiker een eigen gezicht aan de Galileïlaan krijgt. De orthogonale architectuur wordt verzacht met ronde elementen en levende groene gevels. De scholen krijgen elk een eigen plek in het gebouw en zullen diverse functies delen zoals het speellokaal, de gymfuncties en de wijkkamer. Slim dubbel gebruik van de ruimtes!

Ook wordt het een slim en compact gebouw. De structuur is modulair van karakter. Dit biedt kansen om flexibel om te gaan met de invulling en het gebruik van het gebouw. Vandaag leerpleinen met lokalen, morgen wellicht een heel open structuur of juist een breed scala aan kleine leerruimtes. Het gebouw wordt BENG en krijgt duurzame en natuurlijke materialen: robuust, onderhoudsarm en molestbestendig. Noorderlichtkappen met zonnepanelen zorgen voor daglicht in het hart van het gebouw. Veel transparantie in de binnenwanden brengen dit licht nog verder waardoor lichte werkplekken en overzichtelijke onderwijsruimtes ontstaan.

Creatieve slimmigheden, duurzaamheid en natuur-inclusief ontwerpen maken IKC Sterrenkwartier een perfecte plek voor de sterren van vandaag en morgen.

Vuurvogel
Een nieuwe start in een bestaande school. Helemaal opgefrist en klaar voor de toekomst! Basisschool de Vuurvogel in Spijkenisse, een Daltonschool uit de jaren 80 wordt deze zomer gerenoveerd tot een energie neutrale en frisse school. In de afgelopen periode is het aanbestedings- en voortraject doorlopen. Dit werd gewonnen door het D&B-team bestaande uit bouw- en aannemingsbedrijf Meerbouw, Bokhorst installatietechniek, Martinu electrotechniek en RoosRos architecten. Vanuit een slim renovatieconcept heeft Meerbouw – met de ervaringen van de eerste nul-op-de-meter renovatie van Leister Igge in Opeinde in het achterhoofd – een energieneutraal plan gemaakt. Een ontwerp dat perfect aansluit op het Dalton onderwijs en de school weer up-to-date maakt voor de komende dertig jaar.

Anneloes Kattemölle heeft een grote bijdrage geleverd aan de planvorming voor de Vuurvogel: “Een echte Dalton school is flexibel, overzichtelijk, transparant en met elkaar verbonden. Zo ook de Vuurvogel. In het gebouw is ruimte voor onderwijs - doorlopende leerlijnen worden gestimuleerd - maar ook voor externe wijkfuncties. De Vuurvogel is een echte ontmoetingsplek geworden.

Beeldbepalend is het nieuwe opgetilde dak waar prachtig daglicht centraal het gebouw binnenstroomt. Rond het centrale plein zijn leerpleinen en ontdekplekken georganiseerd welke naadloos aansluiten bij de onderwijsruimten. Dit zijn geen reguliere lokalen maar open hoeken met openslaande deuren naar buiten. Binnen en buiten lopen vloeiend in elkaar over. De Vuurvogel krijgt een maximale groenbeleving door groen in het centrale hart, op de gevels en op het schoolplein; ruimte voor biodiversiteit. Sla je vleugels uit en vlieg mee naar een duurzame toekomst!”