hero

De ILS Configurator

Verhalen/20 October 2022

In een informatieleveringsspecificatie (ILS) leg je vast welke bouwwerkinformatie door wie wordt aangeleverd, waar de informatie te vinden is en wanneer het beschikbaar is. Het opstellen en beoordelen van een ILS is nu vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces... Maar met de ontwikkeling van de online ILS-configurator gaat dat veranderen!

Christiaan de Wit, technisch ontwerper en BIM coördinator bij RoosRos Architecten is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ILS Configurator en geeft een update. 

Kort samengevat: de ILS Configurator wordt een centrale plek waar volgens een standaard opmaak de gewenste informatiestromen worden vastgelegd. Informatievragende en -leverende partijen beslissen samen welke informatie nodig is, wanneer die moet worden aangeleverd en door wie, en waar de informatie staat. Dat kan een document zijn, zoals een tekening of bestek, maar uiteraard ook een IFC-model waar de informatie middels geometrie of data wordt opgenomen.

 

De voordelen van de ILS Configurator

Door het ontbreken van een standaard voor het afstemmen van de informatiebehoeftes in een bouwproces, kent elk project zijn eigen aanpak. Bij project A is er helemaal niets vastgelegd, bij project B staan er wat (loze) kreten op een A4-tje en bij project C zijn de eisen vastgelegd in ellenlange lijsten, protocollen en bijlagen. Het is daardoor steeds weer een zoekplaatje waarbij veel kan misgaan en kost tijd. De ILS Configurator brengt hier eenheid in. De configurator vormt voornamelijk een raamwerk waarin eisenpakketten van derden volgens een vaste structuur kunnen worden gecombineerd. Open standaarden, zoals IFC en NL/SfB vormen daarbij de basis. Bovendien is configurator zo laagdrempelig, dat ook mensen zonder 'BIM' in hun functietitel ermee overweg kunnen. Het onderscheidt zich daarmee duidelijk van bestaande producten, als Plannerly of BIM-Q, waarbij vergaande BIM-kennis vereist is en het nog steeds niet efficiënt werkt omdat door de verscheidenheid nog steeds lange lijsten met eisen moeten worden ingevuld en nagelopen.

Via de online ILS Configurator kan een gebruiker een project aanmaken. Vervolgens selecteert de gebruiker door een enkele vragen de kenmerken van het project zoals: het soort project, de rol van de gebruiker binnen het project, de projectfases, wat de doelen zijn van de betrokken partijen, enz. Op basis van de gegeven antwoorden worden door de ILS Configurator specificaties aan het project toegevoegd vanuit verschillende bronbestanden. Die specificaties kunnen worden gesorteerd op basis van de NL/SfB of volgens de structuur van een IFC-model.

De specificaties die op deze manier aan een project worden toegevoegd, maken duidelijk welke informatiebehoefte er is, wanneer die moet worden aangeleverd, wie hiervoor verantwoordelijk is en waar de informatie moet worden aangeboden. Dat laatste kan zijn als geometrie of als data in een model, of in een document zoals een tekening of bestek.

Een belangrijk doel is dat de specificaties ook door andere software moet kunnen worden begrepen. Door het "machine readable" te maken, is het mogelijk om met Revit, Archicad, Solibri of BIMcollab ZOOM de specificaties na te lopen in een modelleer- of controlesoftware. Op die manier wordt het eenvoudiger om informatie te leveren in lijn met de opgegeven specificaties of om te verifiëren of het aan de specificaties voldoet. Wat uiteindelijk weer zorgt voor tijdsbesparing.

 

Waar staat de ontwikkeling nu?

In de afgelopen periode is onder de betrokken vakgenoten geïnventariseerd welke onderdelen een plek moeten krijgen in de ILS Configurator. Deze zijn geprioriteerd, zodat duidelijk is wat moet worden opgenomen in de eerste versie en wat later wordt toegevoegd. Afgelopen voorjaar heeft de User Interface vorm gekregen. Deze maand wordt een klikbaar prototype gemaakt. De eerste versie, de zogenaamde Minimum Viable Product (MVP) staat gepland voor de periode rond de jaarwisseling.

Zoals hierboven al even benoemd, maakt de ILS Configurator gebruik van verschillende bronbestanden. In deze bronbestanden worden specificaties geordend in een object-gebaseerde structuur. Het is de bedoeling dat bij de lancering van de eerste versie in ieder geval de IFC-structuur, de NL/SfB, de ILS Ontwerp & Engineering en de Aedes ILS als bronbestanden beschikbaar zijn. Beheerders van andere ILS-en worden aangemoedigd om eigen bronbestanden aan te leveren, zodat die kunnen worden geïntegreerd in het raamwerk van de ILS Configurator.

 

ILS Configurator 3

Het vervolg

De komende maanden gaat het de ontwikkeling van de ILS Configurator met veel passie door binnen drie sporen:

  • Het Adoptiespoor heeft de taak om de ILS Configurator onder de aandacht brengen bij iedereen in de bouwkolom en hen ervan te overtuigen om er tijdens projecten gebruik van te maken.
  • Het Applicatiespoor houdt zich bezig met de User Interface: hoe stelt een gebruiker zonder kennis van BIM aan de hand van de “vragen-wizard” een pakket met specificaties samen en hoe kun je die finetunen in de omgeving waar de informatiebehoefte wordt gedefinieerd, gecontroleerd en afgestemd.
  • Het Contentspoor gaat o.a. over de koppeling van vragen in de Wizard met de bijbehorende specificaties in bronbestanden.

Het BIM Loket is beheerder van de NL/SfB-classificatie en houdt zich daarom bezig met het gereedmaken van hun bronbestand. Eveneens vanuit het BIM Loket is de beheercommissie van de ILS Ontwerp & Engineering gestart met het herstructureren van de ILS O&E, zodat die als bronbestand kan worden ingelezen in de ILS Configurator. De Aedes gaat hetzelfde doen voor hun eigen ILS en Building Smart International is gevraagd om de IFC-structuur online uitleesbaar te maken. De verwachting is dat aan het einde van het jaar een eerste klikbare testversie gereed is.

Christiaan de Wit

 

Ook gepubliceerd op: Update ILS Configurator (bna.nl)