hero

Bedreigingen of kansen?

Nieuws/19 October 2023

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk." Tijdens ons RoosRos 70 evenement hield hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans een inspirerende lezing over de wereld in transitie.

Een schets van het tijdperk waarin we leven. Een kantelpunt in de geschiedenis: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, Covid, alarmerende rapporten van het klimaatpanel van de VN, maatschappelijke en politieke veranderingen, etcetera. De wereld is in transitie.

Hoe kijk je daarnaar? Hoe kun je omgaan met transitie. Op wereldschaal, maar ook op de schaal van je bedrijf. Denken in bedreigingen of juist denken in kansen? Voorbij de angst voor verandering. Kijken naar wat juist wél kan en wat dat oplevert. Met je hoofd en met je hart.

Een hoopvol perspectief voor Nederland. Een verbeelding van een mogelijke toekomst voor Nederland in 2121. Nieuwe thema’s leiden tot nieuwe oplossingen.

Tijdens en na de lezing van Rotmans ontstonden er mooie dialogen onder leiding van Gert van ’t Hof, maar ook informeel tijdens de borrel.