hero

Wouwse Plantage

Sinds 1840 is het Landgoed Wouwse Plantage grotendeels in particuliere handen geweest. Van jachtgebied en zomerverblijf is het in 1895 uitgebreid tot weelderig kasteel. In de vorige eeuw zijn het huis en de andere gebouwen van het landgoed aangepast in reactie op de veranderingen in de maatschappij en de economie. Het landgoed hield stand als familie-erfgoed.

RoosRos heeft als opdracht gekregen een centrumplan te ontwikkelen met als uitgangspunt het behouden van het cultureel erfgoed met een zeer speciaal ensemble van natuur, agrisrische gronden en een bijzonder centrum. Deze ontwikkeling omvat onder andere de restauratie en instandhouding van het monumentale exterieur van de diverse gebouwen en een grondige verbouwing van het interieur zodat deze voldoet aan het gewenste wooncomfort van deze tijd.

Naast de bestaande gebouwen zullen ook een vijftal nieuwe gebouwen worden toegevoegd.