hero

Mozeskerk Biezelinge

Het project omvat een grondige renovatie van de bestaande kerk en de nieuwbouw van een strak gedetailleerde uitbreiding. De uitbreiding bestaat uit een aantal abstracte volumes met kap die verfijnd en minimalistisch gedetailleerd zijn. De uitbreiding wordt van het bestaande hoofdgebouw losgehouden d.m.v. transparante glaspartijen in de gevels en in het dak.