hero

De Lijsterhof Barneveld

De Lijsterhof is een voorbeeld van een goed benutte multifunctionele accommodatie. De nieuwbouw huisvest twee basisscholen, twee peuterspeelzalen en een buitenschoolse opvang. De ruime, lichte aula is samen met de twee speellokalen te gebruiken als één multifunctionele ruimte. Die ruimte is ook direct toegankelijk vanuit de naastgelegen basisschool die, na een brand, enkele jaren geleden opnieuw werd gebouwd. Verder zijn een bestaande (dubbele) sporthal en een balletschool onderdeel van het MFA, deze zijn integraal meegenomen in het ontwerp en werden volledig verbouwd en verduurzaamd.

In het ontwerp is slim omgegaan met ruimte en ingespeeld op veranderingen op korte of lange termijn. Rondom het centrale hart liggen kantoren, spreekruimtes en een klaslokaal dat, afhankelijk van het leerlingenaantal, door een van de twee scholen gebruikt kan worden. Een toekomstbestendige oplossing.

Binnen het gebouw 'voeren' de twee scholen hun eigen onderwijsconcept. Daar waar de ene school kiest voor grote lokalen en nevenruimte, kiest de andere voor een open leeromgeving met vouwwanden. Door een heldere, generieke hoofdstructuur biedt de constructie van de school deze flexibiliteit. In de toekomst kan het relatief eenvoudig en zonder al te veel kosten gewijzigd worden.

De school is twee-laags, compact, daardoor is er een bijzonder grote buitenruimte beschikbaar. Het plein heeft open en meer besloten plekken. Rustige hoekjes met bankjes en een boom, worden afgewisseld met grotere ruimte om te rennen, voetballen en samen te spelen. De 'zoen- en zoefstrook’ wordt ’s morgens en ’s middags gebruikt voor halen en brengen. Tijdens schooltijd is de strook voor verkeer afgesloten, zodat er extra speelruimte ontstaat met een sprintbaan en, in het naastgelegen groen, een klim- en ontdekkingsbos.

Opdrachtgever

PCO Gelderse Vallei

Oplevering

juli 2017

Oppervlakte

3.797 m²

Casimir Slui

Casimir Slui

Sander Ros
Directeur

Sander Ros

Austin Schulte Fischedick
Architect

Austin Schulte Fischedick

Frans van Heemst
Projectmanager

Frans van Heemst

https://www.vanvlietbouwmanagement.nl/

Van Vliet Bouwmanagement

https://www.snetselaar.nl/

Snetselaar

https://www.technion.nl/

Technion

https://www.huurdeman.nl/

Bouwbedrijf Huurdeman