hero

KC De Stappen

Eén groot kloppend kinderhart waar spelen, leren en ontdekken samenkomen. Een plek waar alle leerlingen vanuit verschillende groepen elkaar ontmoeten, met elkaar spelen en leren. Dat is het geval in het nieuwe kindcentrum De Stappen in Wouw. Een nieuw thuis voor de basisschool en kinderdagopvang. RoosRos Architecten vertaalde de onderwijsvisie in een flexibel, prikkelend, open gebouw zonder lokalen.

Ontmoeten staat centraal
De traditionele manier van lesgeven maakt plaats voor onderwijs waarbij ontmoeten centraal staat. Afgesloten lokalen zijn er niet te vinden, waardoor er open, flexibele en transparante ruimtes ontstaan die aansluiten bij de doorlopende leerlijn van kinderen van 0 tot 13 jaar. In de school bewegen de leerlingen zich van stamgroepruimte naar stamgroepruimte, waarbij ze verschillende leeromgevingen, met verschillende inrichtingen, niveaus en andere kinderen ontmoeten. Het open karakter van het onderwijsgebouw moedigt leerlingen aan om bij andere groepen aan te sluiten om zo met en van elkaar te leren. De speelse educatieve elementen, zoals een klimwand, dragen bij aan de dynamische omgeving.

Flexibel
Groepsgerichte instructie en werken blijft mogelijk door de scheidingswanden. De grote glazen wanden zorgen dat het transparante karakter van het gebouw behouden blijft én zorgen voor de juiste akoestiek. Ook in de plafonds zijn akoestische voorzieningen opgenomen om ervoor te zorgen dat er geen overlast van geluid is.

Houtbouw
Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit houtbouw en materialen in natuurlijke tinten. Een rustige keuze in de dynamische omgeving. Buiten is de keuze van de materialisatie en kleuren voortgezet en verwerkt in een houten gevel met natuurlijke materialen. De generieke structuur van de gevel zorgt ervoor dat deze aanpasbaar is en dat het gebouw zo mogelijk ook uitgebreid kan worden. Door het transparante karakter wordt buiten naar binnen gehaald en is er vanuit elke ruimte zicht op de groene buitenwereld.

Natuurvriendelijk spelen
Het natuurlijkvriendelijke schoolplein biedt speelplekken voor jong en oud. Veilig spelen op een natuurlijke manier staat centraal. De buitenlokalen en het amfitheater op het schoolplein geven de mogelijkheid om ook buiten onderwijs te geven. In de moestuin leren kinderen meer over het verbouwen van groentes, om die vervolgens in de gezamenlijke keuken klaar te maken en op te eten.