hero

IKC 't Noorderlicht Doetinchem

In Integraal Kindcentrum Het Noorderlicht komen onderwijs, kinderopvang en buurtwerk samen in één gebouw. Het is gehuisvest op een centrale locatie in de wijk, direct naast een bestaande sporthal. De ideale plek om sporten, leren en ontmoeten te combineren. Het Noorderlicht is het hart van de buurt. Het gebouw is bovendien toekomstbestendig en energieneutraal.

Vanaf de start van het ontwerp is nauw samengewerkt met de gebruikers. Schooldirecteur Herman Nieuwenhuis: “Waar we heel erg tevreden over zijn, bij het hele traject, is dat we zo nauw betrokken zijn als gebruikers bij het ontwerp van het gebouw. Voor ons was het heel belangrijk om goed te bedenken: hoe willen we ons onderwijs vormgeven en welk gebouw past daarbij? Dat is bijzonder gelukt!”

Herkenbaar
RoosRos Architecten heeft een herkenbaar, krachtig en modulair gebouw ontworpen, dat past in de omgeving en anticipeert op de schaal en de maat van het kind. De gevels zijn opgetrokken uit een lichtkleurige steen. Door de vlakwerking van het metselwerk ontstaat een prettig ritme.  De kozijnen - met open en gesloten delen – zorgen voor een ingetogen dynamiek.

Rondom het hart
Het interieur van het gebouw is licht en ruimtelijk. De verschillende gebruikers zijn gesitueerd rondom een ‘hart’ dat open en transparant is vormgegeven, waarbij de mogelijkheid bestaat te compartimenteren en ruimten te schakelen. De clusters zijn open, maar hebben ook hoekjes waar individueel of samen gewerkt kan worden. De heldere structuur draagt bij aan een goede functionaliteit, overzichtelijkheid en sociale veiligheid. Er wordt een rijke leer- en werkomgeving gecreëerd.

Doorgaande leerlijn
In Het Noorderlicht staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar, dát is de visie van de gebruikers en het concept van dit ontwerp. De speelruimte van de kinderopvang sluit naadloos aan op het leerplein van de onderbouw, dat vervolgens weer aansluit op de midden- en bovenbouw. Kinderen kunnen zo al vroeg op een ontspannen manier ‘wennen’ aan het begrip school.

Energieneutraal
Opdrachtgever en gebruikers hadden, bij de DBME-aanbesteding, ambitieuze kaders geformuleerd om een duurzaam, toekomstbestendig gebouw te realiseren. Op basis van een berekening van de Total Cost of Ownership (TCO) hebben de ontwerp- en bouwpartners ingezet op een gebouw met een lage exploitatielast. En met resultaat. Het Noorderlicht heeft een GPR van 8,4 en een EPC van -0,09. Daarmee is het gebouw energieneutraal. De EPC waarde is gehaald door onder andere technieken uit het passiefhuis concept toe te passen en de installatie te koppelen met het naastgelegen zwembad. De PV-cellen en het mossedumdak maken de duurzaamheid ook visueel zichtbaar.

Flexibiliteit
Het nieuwe centrum is ook op andere vlakken duurzaam en toekomstbestendig. Het gebouw is constructief vrij indeelbaar. De constructie en de gevel zijn gescheiden. De gevel is volledig opgetrokken uit prefabelementen die er bij in- of uitbreiding afgehaald en 100% hergebruikt kunnen worden. De plug-and-play klimaat- en elektrainstallatie is per stramien aanpasbaar. Zo kan het kindcentrum in de toekomst eenvoudig in- of uitgebreid worden.

Henno Westeneng
Architect/Stedenbouwkundige

Henno Westeneng

Mathijs Tabbers
Architect

Mathijs Tabbers

Frans van Heemst
Projectmanager

Frans van Heemst

Leander Oostdijk
Technisch ontwerper

Leander Oostdijk

https://klaassen.com/

KlaassenGroep

https://www.pietersbouwtechniek.nl/

Pieters Bouwtechniek

https://www.rouweler-installatietechniek.nl/

Rouweler Installaties